≡ Menu

Alvedon, ADHD och andra beteendestörningar

läkemedel

 

PSS 21 augusti: Läkemedelsverket föreslår nu att tabletter med paracetamol endast får säljas på apotek. Varför man ska fortsätta att tillåta försäljning av brustabletter med paracetamol i livsmedelbutiker, bensinstationer etc begriper jag inte. Någon?

PS 12 juli 2012. OBS!!! Har precis fått information genom Twitter(  Twitter är helt nytt för mig:- ) bra- tack för det!), att Läkemedelsverket i dag mot bakgrund av en färsk EU utredming inte ser någon risk för gravida att äta paracetamol.

——————————

11 juli: ”Slutsats: Intag av paracetamol under graviditeten är förenat med en högre risk för HKDs och ADHD-liknande beteenden hos barn. Resultaten har betydelse för folkhälsan men ytterligare studier behövs”. Så sammanfattas en artikel i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift , JAMA Pediatrics/april 2014. Ju högre och längre intag desto starkare samband.

I en ledare i samma tidskrift understryks dock att det kan finnas flera felkällor i studien och att inga långtgående slutsatser kan dras- ännu.

Häromdagen uppmanade två barnläkare i en debattartikel i Aftonbladet att läkemedel med paracetamol, den verksamma substansen i Alvedon, Panodil med flera varumärken, genast bör receptbeläggas. Paracetamol ska inte intas vare sig under graviditet eller ges till barn. Både råttstudier och epidemiologiska studier tyder på samband mellan normal användning av paracetamol kan ge  beteenderubbningar, sämre inlärningsförmåga m m.

Jag brukar inte nappa på larm. Men det skulle faktiskt förvåna mig om denna varning inte är relevant. Instämmer med skribenterna att det är ett under att risker med paracetamol inte är mer uppmärksammade. Läkemedlen går att köpa i vilken livsmedelsbutik, Pressbyrå och bensinstation som helst. Överdoserar  man så kan man få allvarliga skador, till och med dö.

Här är en kommentar av Läkemedelsverket kring värktabletter under graviditeten. Observera att ibuprofen, voltaren och magnecyl inte är något alternativ för gravida enligt Läkemedelsverket.

Det verkar inte finnas några större varningar från vården när det gäller barn över tre månader och paracetamol, mer än att inte överdosera,