≡ Menu

Bra om hormonstörande ämnen

Heja EFSA, European Food Standard Authority, EUs livsmedelsverk.

EFSA har en bra webbsajt. Här kan man hitta överskådlig och lättfattlig information om det mesta. Till exempel om hormonstörande ämnen som inte är det allra lättaste att förstå sig på.

Här hittar du EFSAs information om hormonstörande ämnen i allmänhet. Handlar om livsmedel.

Här hittar du information om ”lågdos effekt”, dvs den hypotes som i kullkastar mycket av annan riskvärdering när det gäller hälsorisker med kemikalier. Att hormonstörande ämnen kan ha negativa hälsoeffekter i mycket låga mängder, i miljon- och kanske miljarddels gram per kilo kroppsvikt, medan det inte är lika stor risk eller kanske ingen alls, i höga mängder av ämnet.

Och här om Bisfenol A.

Det finns massa mer information så det är bara att leta runt.

Informationen är dock på engelska. Livsmedelsverket och/ eller Kemikalieinspektionen, översätt!