≡ Menu

Brasilianskt nötkött- klimatbov?

Tack till kenny_lex för kalvbildenEnligt en ny studie av Christel Cederberg, en duktig och erkänd forskare,  bidrar ett kilo brasiliansk nötkött med 70 kg växthusgaser medan svenskt nötkött bidrar med 20 kg. Slutsatsen är att vi bör äta svenskt nötkött om vi vill vara klimatsmarta. Det gör jag gärna, men av andra skäl, för jag tycker att resonemanget haltar.

Sex procent av de brasilianska köttdjuren föds upp på marker där regnskogen har huggits ner för att bereda betesmarker till djuren. Regnskogen behövs för att suga upp koldioxid, försvinner den innebär det mer koldioxid till atmosfären. Därför bidrar kor som föds upp på dessa marker med till hela 700 kilo växthusgaser per kilo biff enligt studien. Inte bra. Sedan slår man ut dessa kilon på alla  biffkor i Brasilien, vare sig de betar på avskogad mark eller inte. Och så får man fram siffran 70 kilo växthusgaser per kilo brasilianskt nötkött, alltså drygt tre gånger så mycket växthusgaser i jämförelse med en svensk biff.

Jag begriper inte resonemanget.  Om nu företag som importerar biff från Brasilien ställer krav på att djuren inte ska komma från avskogade marker, så ska väl inte deras biffar belastas med klimatutsläpp från kor som betar på marker där skogen har huggits ner – eller? Om bättre miljöval ska klumpas ihop med sämre finns det ju överhuvudtaget ingen anledning för oss konsumenter att göra miljösmarta val, det vill säga att prioritera varor där företagen har ansträngt sig att minimera miljöbelastningen.

Nu ska jag läsa hela studien för att se hur forskarna har tänkt. Utan att ha torrt på fötter tycker jag att studien verkar vara framtagen i syfte att  slänga skit på importköttet och påvisa miljönyttan av att köpa svenskt kött. Men jag har bara läst en notis och kanske har jag missuppfattat allt.

Viktigast av allt om man vill vara klimatsmart är ju att dra ner på köttätandet till ett minimum.

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: