≡ Menu

Coop djuromsorg och antibiotika

ab_i_euSå bra att den massiva användningen av antibiotika i djurbesättningar äntligen debatteras högt och att krav ställs om minskad förbrukning i länder Sverige importerar kött ifrån. Den senaste diskussionen i media skedde 2009 ser jag av mina inlägg.

Coop har drivit antibiotikafrågan aktivt gentemot leverantörer, men det måste till fler som höjer rösten och nu kommer flera livsmedelskedjor till hjälp.

Bra, då kan det få ordentlig effekt och kedjorna kan hjälpas åt att följa upp och kontrollera att en minskning av förskrivningen sker. Det är det absolut svåraste. Den mycket höga antibiotikaförskrivningen är dock på väg ner i några länder. Absolut inte tillräckligt fort, men ändå. Observera att bilden gäller total förskrivning och inte bara för gris. Läs mer .här

Har kollat upp vad Coop gör konkret för att minska användingen av antibiotika i djurbesättningarna, framförallt gäller det det importerade köttet. Sverige ligger förhållandevis väldigt lågt.

Så här ser det ut:

Coop ställer sedan 1.5 år tydliga krav på antibiotikaanvändning i kontakt med leverantörer.

-Antibiotika får inte ges i tillväxtbefrämjande syfte. En självklarhet eftersom det är förbjudet i hela EU, men tyvärr följs inte lagstiftningen överallt.

-Man ska specificera hur mycket man ger till sjuka djur

-Man ska ange om det ges till enstaka djur eller hela besättningar

-Coop frågar hur antibiotikan säljs

-Coop har krav på att antibiotika inte får ges som effekt av en bristfällig miljö.

-Coop följer upp i samtal med våra leverantörer och i samband med besök.

Coop har löpande samtal med experter och veterinärer och har antibiotikafrågan som en viktig del djurvälfärds- och hållbarhetsstrategin.

Det är bara att jobba på, helt enkelt.

 

 

 

Comments on this entry are closed.

  • Gunnela 25 maj 2014, 11:00

    Att COOP ställer så tydliga krav på sina leverantörer var en positiv nyhet. Däremot så undrar jag givetvis hur man följer upp detta, eftersom efterlevnaden av det som vi tillsammans drev igenon i EU under slutet av 90 -talet d v s receptkrav på all antibiotika till djur inte efterlevs. Självklart kan vi inte sätta stopp för import av utländskt kött (möjligtvis med undantag Finland och Norge) ,men det är jättebra att fråga lyfts. Men det krävs uthållighet – säger en som hållit på sedan 80-talet!!!
    Att Axfood nu också driver är jättbra. Nu gäller det att få ICA på spåret och att LRF står fast vid att god djuromorg ger friska djur.
    http://gunnela.nu/2014/05/21/aldrig-har-antibiotika-och-djurskydd-varit-sa-hett/

  • Affi 26 maj 2014, 7:59

    Instämmer Gunnela!

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: