≡ Menu

EAT well

Initiativtagare till EAT, Gunhild Stordalen öppnar mötet

Initiativtagare till EAT, Gunhild Stordalen öppnar mötet

 

 

Vilket privilegium att i tre hela dagar få lyssna på så många kloka, kunniga och inspirerande personer från hela världen och ha möjlighet att diskutera den stora frågan.

Hur föda en planet med 9 miljarder människor med mat som är bra för hälsan och inte som nu, förstör livsbetingelserna på vårt klot?

Det är en ödesfråga.  Det finns faktiskt inget viktigare. Och det är bråttom. Tiden håller på att rinna ut.

9 miljarder människor blir vi inom kort, inom en generation. Kanske blir vi fler.

”Action is the only word that counts”. Det var alla överens om både på EAT Stockholm Food Forum  och i ”Broccoligruppen”, som vi snabbt döpte oss till, och som träffade i dag på Karolinska institutet för att fortsätta diskussionerna.

En konklusion av dagarna är att vi vet hur vi ska leva för att få bättre hälsa och på köpet bättre miljö. Kort sagt att äta lagom mycket, att äta mer mat från växtriket och att bruka jorden väl.

Den som vill veta mer kan läsa Livsmedelsverkets nya matråd som vilar på solid vetenskaplig grund. Punkt.

Nu gäller det bara att få till det. Vetenskap, företag, politiker och organisationer måste kroka arm världen över. Det håller på att ske.

EAT är en katalysator. Tack för att jag får vara med.

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: