≡ Menu

Mycket spannmål i fodret ökar ehec-eller?

Jepp, den teorin förs fram på olika håll. Mycket spannmål i fodret,  i stället för mycket grovfoder som ensilage och hö, ger lägre pH i kornas magar och  innebär ökad risk för att vetec ( den giftiga ecolibakterien) att utvecklas.  Det vore ju bra för då kunde man begränsa ehec på ett någorlunda enkelt sätt. In med mindre spannmål och mer högvärdigt grovfoder så är saken biff. Men så enkelt är det tyvärr inte enligt en ganska färsk doktorsavhandling i ämnet. Erik Erikssons ”Verotoxinogenic Escherichia coli 0157:H7 in Swedish Cattle and Pigs”.  På sidan 43 kan du läsa  citat längst ner i detta inlägg. Alltså inga klara besked….

Nu har jag också tagit mig igenom några andra sidor av avhandlingen. Som fullständig amatör på området tycker jag mig se andra möjliga orsaker till varför just Sverige drabbas värre än många andra länder.  I Sverige är ett krav  att alla kor ska  komma ut på bete på sommaren. Där sprids koskit och i gödseln kan finnas vetec som vid vid kraftiga regn kan hamna i sjöar och vattendrag. På så sätt sprids bakterien vidare till människa antingen direkt eller också via bevattning av t ex grönsaker. Det förklarar ju också varför flest insjuknar på sommaren. Om ehec fortsätter att öka så  kanske man också ska fundera på om man överhuvud taget ska gödsla grönsaker med stallgödsel… bakterien överlever länge i både vatten och jord.

Nåväl, nu ska väl inte min blogg snöa in alldeles på ehec framöver, men jag kan inte låta bli att delge er vad jag hittar. Ehec är en jätteläskig bakterie som man absolut inte vill att ett barn om dagen ska insjukna i, som var fallet under augusti i år enligt Svenska Dagbladet.

Här är en länk om vetec/ehec och vilken forskning som pågår just nu:

 http://www.svdhv.org/nyhemsida/Not/aktuella_sjukdomar_ehec.html

Här är citatet om mycket spannmål i foderstaten som möjlig orsak till ehec:    
”Studies on feed composition and faecal shedding of VTEC O157:H7 in cattle have presented contradictory results. It has been suggested that a grain-rich diet could induce VTEC acid resistance in the rumen and that this would favour survival of VTEC O157:H7. This mechanism should lead to increased faecal shedding by cattle that are fed a grain diet compared with cattle fed a forage-based diet (Diez-Gonzalez et al., 1998). Some studies support this hypothesis (Boukhors et al., 2002; Tkalcic et al., 2000), while others show that forage-fed cattle shed VTEC O157:H7 for longer periods than grain-fed animals (Midgley & Desmarchelier, 2001; Hovde et al., 1999). There are yet other studies reporting no differences between the two feed categories (Grauke et al., 2002; Hancock et al., 1994).

Several studies have reported that feeding cattle with barley may increase shedding of VTEC O157:H7, compared with feeding a corn-based diet (Berg et al., 2004; Boukhors et al., 2002). Several studies report that fasting increases the shedding of VTEC O157:H7 and makes calves more susceptible to colonization (Magnuson et al., 2000; Cray et al., 1998), while one study indicates that fasting has little effect on shedding (Harmon et al., 1999).

It has been demonstrated under experimental conditions that VTEC O157:H7 can multiply in poorly fermented silage in numbers up to >106 cfu/g (Fenlon & Wilson, 2000) but does not survive a good silage fermentation process (Byrne et al., 2002). Furthermore, inoculation of lactic acid-producing bacteria in ensilage hastens elimination of VTEC O157:H7 (Bach et al., 2002).”

Comments on this entry are closed.

 • Affi 21 september 2011, 11:38

  En fundering vad tror du händer om man rötar stallgödseln till biogas, med bakterien alltså? Om bakterien minskas är det ju ytterligare ett skäl till att öka biogastillverkningen!

  • Louise Konsumentkoll 21 september 2011, 16:35

   Affi: Du menar om man gödslar med rötrester från biogasen i stället för stallgödsel direkt…Intressant fråga, jag vet faktiskt inte. Vet bara att ehec försvinner vid 70 graders temperatur, men kan för lite om temperaturer vid biogastillverkning och även om näringsinnehåll i rötrester jämfört med stallgödsel. Vet du?

  • Affi 22 september 2011, 7:23

   Ja nu är det nog så att det kanske inte blir 70 grader men hett blir det, det kanske minskar bakterien en del och det vore ju bra. Näringsmässigt är det bara fördelar med rötning. Jag ska se om jag hittar någon mer exakt temperatur.

   Emma du har inte fattat fel, ingen konstgödsling är ok till ekologisk odling

   • Affi 22 september 2011, 9:20

    dokument där man tar upp rötning och minskning av smittspridning.

    Hittade lite om rötningen:

    När animaliska biprodukter (stallgödsel) ingår i materialet sker först en separat pastörisering vid 70°C i 60 min, men det är nog inte tvunget att göra. Utan pastörisering så får man lita till reduktionen i själva rötkammaren. Rötningen sker vid ca 35 eller ca 55°C. Vid den högre temperaturen sker en relativt god reduktion av smittämnen men genom att rötkammaren kontinuerligt fylls på och tappas av så blir hygien behandlingen ändå osäker. Vid uppföljning av hygienen i rötrest vid svenska anläggningar har vi noterat problem med återinfektion av rötresten.

    Så om man kan låta rötningsprocessen få lite tid på sig med en paus i påfyllningen skulle smittrisken minskas.

 • Emma 21 september 2011, 19:28

  Vad bör man istället gödsla grönsaker med som samtidigt är bra ur miljösynpunkt? I ekologiskt jordbruk till exempel är det väl inte tillåtet med konstgödsel? Eller har jag fattat fel? 🙂

 • laila åkerhielm 22 september 2011, 14:01

  komagar, är skapade för idissling. vilket kräver grovfoder!
  Klart vi ska använda dynga som jordförbättrare. Skölj frukt/grönsaker.
  Största ehec-faran är läckande avloppsrör/bristfällig rening av humant avloppsvatten.

  Eller… ät ostbågar!!!

 • Louise Konsumentkoll 22 september 2011, 18:59

  Laila: Har man spårat ehecsmitta till ”humant avloppsvatten”? Hur ser smittvägen ut i så fall?

 • Humlan 25 september 2011, 20:04

  Om Sveriges kor går ute och bajsar vår korta sommar så är det ju ingenting motför t.ex. Nya Zeeland där korna går ute och bajsar året runt, år efter år!
  Då borde borde dom isåfall vara jättevärsta ehec-landet.

  (Men deras kor äter bara gräs och örter och utfodras inte med spannmål.)

  • Louise Konsumentkoll 25 september 2011, 20:49

   Humlan: Å andra sidan kanske N.Z inte har fått in eländet.Har dålig koll på ehec på Nya Zeeland..
   Argentina hade ju ett utbrott av för länge sedan och de korna äter inte mycket spannmål, det kan jag intyga efter att ha ridit omkring på Pampas och föst kor, bland anna mjölkkor i mitten på 70-talet. Det är en lurig bakterie vetec/ehec…