≡ Menu

Många fler vill skippa köttet

EntrecoteSå intressant. I dag säger 55 procent av svenska folket att de kan tänka sig att äta mindre kött för att minska sin klimatpåverkan. Det är ICA tillsammans med Uppsalahem som har ställt frågan.

Minns hur förvånad jag blev för några år sedan, 2010, då jag läste resultatet av YouGovs webbenkät. Då frågade man svenska folket följande:

Vilket av följande livsmedel har störst negativ miljöpåverkan vad gäller utsläpp av klimatgaser?

45 procent av de tillfrågade rankade nötkött högst, helt korrekt. Grisköttet kom på andra plats med 18 procent. 45 procent svarade ”vet ej/ingen uppfattning”.

Nästa fråga i undersökningen var: Har du för avsikt att minska din köttkonsumtion för att vara mer klimatvänlig?

Ja, svarade (endast, min anmärkning) 15  procent. Nej  61 procent. Resten visste inte eller hade ingen uppfattning.

I dag, fem år senare, säger alltså 55 procent av svenska folket i ICAs/Uppsalahems undersökning att de kan tänka sig att äta mindre kött för att minska sin klimatpåverkan.

Frågorna är inte ställda på precis samma sätt, men ändå. Visst har det skett en rejäl attitydförändring på fem år? Det bekräftas också av en något mindre kött- och charkförsäljning under 2014 än tidigare år. Ett litet kuriosum, eller ganska stort förresten, är att 54 procent av männen inte kan tänka sig att minska köttkonsumtionen medan bara 28 procent av kvinnorna är negativa.

 

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: