Har bönderna försatt sig själva i knipa?

av Louise Konsumentkoll den 03 september 2015

Akermark_webb

Med risk för att svära i kyrkan och få arga bönder på mig vågar jag ändå drista mig till att fundera över hur det kan komma sig att bönderna vågar ta så stora risker som de gör när de köper dyra åker- och betesmarker.

I Skåne betalar man nu i snitt 154 000 kronor per hektar åkermark och 79 000 kr för betesmark. Snittet för en hektar åkermark i landet ligger på 67 000 kr. En hektar är två fotbollsplaner.

Herre jisses! Begriper inte hJordbruksmarkur böndernas kalkyler går ihop när de köper mark för astronomiska summor. Hur tusan ska man förränta sådana hiskliga markpriser? Jag förstår att man kan betala en hel del för tillskottsmark, maskinerna utnyttjas bättre och maskinkostnaderna per hektar minskar. Utökar man djurbesättningen behöver man också mer mark. Men ändå.

Har månne en del lantbrukare försatt sig själva i knipa genom att betala orealistiska priser för åker och beten? Och på vilka premisser godkänner bankerna lånen?

Detta sagt med all respekt för många mjölkbönders akuta kris. Mjölköverskott och prispress till följd av att EU avvecklat mjölkkvoterna – det kunde man räkna med, men knappast Rysslands bojkott av mjölk och andra produkter som petat avräkningspriserna helt i sank.

 

{ 1 kommentar… läs det nedan ellerlägg till en }

Monica september 9, 2015 kl. 13:57

Är visserligen inte bonde själv, men mjölkkor behöver rätt stora arealer bete. Man kan inte knöla ihop dem hur tätt som helst utan att få problem med både brist på bete och parasiter. Vet inte vad Jordbruksverket har för praxis när det gäller mjölkkor/ha – men det finns säkert ett max antal djur.

Svara

Lämna en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: