Hästar ska röra sig fritt- varför inte kor?

av Louise Konsumentkoll den 20 juli 2010

Nästan hälften av alla mjölkkor i Sverige står uppbundna året om, utom på sommaren då det är lag på att alla mjölkkor ska gå ute några månader.

I dag  kommer en lag som säger att hästar måste ha möjlighet att röra sig fritt varje dag, och de får inte stå uppbundna mer än 16 timmar per dygn.

Jag begriper inte varför detta inte också gäller kor.

Om några år kommer en föreskrift om lösdrift för mjölkkor, men det gäller inte små besättningar, dvs de med mindre än 45 mjölkkor.

Det räknades för övrigt som en stor besättning för trettio år sedan då jag tog min lantmästarexamen.

Jag begriper hur myndigheterna tänker, att man inte vill ”slå ihjäl” mindre lantbruk som inte har råd att investera i lösdrift. Men deras kor har väl lika stort behov av att röra på sig? Eller?

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: