≡ Menu

Heja Coop- skänker mat till hemlösa

Efter ett pilotprojekt har Coop nu beslutat att fortsätta samarbetet med företaget Allwin och skänker felfri mat med kort datum till organisationer för hemlösa och andra idella föreningar, kyrkan med flera. Läs mer här.

Heja på! Hoppas att inititativet sprids till övriga landet, inte minst i Stockholm!

Lite kan vi själva ta åt oss äran. Vi presenterade Allwin för Coop för några år sedan, och det bar frukt!

 

Comments on this entry are closed.

  • Mattlo 15 juni 2012, 9:00

    Åh, grymt bra! Hoppas det sprider sig jättesnabbt!

  • Gunilla Arneström 16 juni 2012, 9:06

    Fantastiskt bra ! Det görs mycket i det tysta som inte skrivs så mycket om.Allt som förbättrar matsvinnet välkomnas,men ännu bättre vore att vi lär oss handla rätt.

  • Affi 17 juni 2012, 15:04

    Gott!