≡ Menu

Heja Scandic hotell! Mindre matsvinn – mer pengar

Som flera Släng inte matenandra i dag arbetar Scandickedjan för att minska mängden matavfall.  141 gram mat slängs per man som äter fukostbuffé. Kan förstå varför. Det ser så himla gott ut alltsammans så det är lätt att lassa på för mycket när man är på hotell.

Om matsvinnet minskar från 141 gram till 90 gram per person kommer Scandic slänga 232 ton mindre mat. Scandic jobbar på och det finns redan hotell som har kommit ner till 50 – 60 gram. Facit är enkelt. Sätt mål, involvera personalen att mäta svinnet och talar om varför. Informera gästerna om att de får äta så mycket de vill, men det är bättre att ta flera gånger så minskas risken för att man inte orkar äta upp och mat slängs.Tala om hur det går. Bara positiva reaktioner gäster och personal meddelas. Resultat: Mindre matsvinn, bättre för miljön, och bättre för Scandics plånbok genom minskade inköpskostnader för mat och minskade kostnader för sophämtning.

Win-Win. Heja!

Kan inte låta bli att reflektera över hur mycket som har skett sedan 2008 när det gäller att minska matsvinnet. Då existerade överhuvud taget ingen diskussion om konsekvenserna av att vi slänger mycket mat. Det fanns ingen statistik, ingen fakta. Inte i Sverige och knappast globalt. I Sverige var det Konsumentföreningen Stockholm som först tog i frågan. Vi publicerade vår första rapport i frågan 2008 och  ”Rapport från en slaskhink” 2009, som fick enorm publicitet. Sedan dess har det rullat på. Nu händer massor. Väldigt roligt. Känner mig stolt!