Jätteräkodling vid svenskt pappersbruk

av Louise Konsumentkoll den 16 november 2011

Odling av jätteräkor vid våra svenska pappersbruk kan bli verklighet om två år. Spännande forskning tycker jag. Inte minst om räkorna kan  samodlas med tilapia, en fisk som kan leva gott på vegetabilier.

Själv åker jag och tittar på certifierad ekologisk jätteräkodling i Vietnam i vinter. Det ska bli intressant att med egna ögon se hur den fungerar. Jag ska också försöka besöka någon forskningsstation eller universitet i Thailand eller Vietnam som kan berätta om arbetet med att  få fram mer hållbar räkproduktion.

Naturskyddsföreningen och jag har lite olika åsikter i frågan. Jag tror nämligen inte att vi någonsin kommer att få hejd på odling av tropisk räka. Därför gäller det att utveckla så bra metoder som möjligt och sätta stopp för den odling som inte håller måttet. Naturskyddsföreningen är mer hoppfull och tror att man på sikt, med en stark global opinion och bojkott,  kommer att lyckas få slut på all odling. Föreningen anser att det inte går att bedriva räkodling som är okej ur miljösynpunkt. Vi får se hur det går.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: