≡ Menu

Jippee – Det går åt rätt håll med antibiotika till djur

Antibiotika EURoligt att läsa för en som varit engagerad i frågan om antibiotikaresistens i några decennier. Många länder har redan minskat antibiotikanvändningen i djurbesättningar i Europa. Nu skärps lagstiftningen ytterligare.

Diagrammet som jag stulit från en artikel i Jordbruksaktuellt visar att försäljningen av antibiotika som används till djur har sjunkit i Europa. Sedan mätningarna började 2010 har 20 länder rapporterat sina siffror för åren fram till och med 2013 och trenden visar att försäljningen av antibiotika fortsätter att sjunka. I diagrammet visas försäljningen av antibiotika i milligram per kilo levandevikt och förändringen ges i procent. Grafik: Malin Strandli, Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten