≡ Menu

Klokt om antropocen och den stora accelerationen

Ibland läser man något riktigt bra. Som får en att stanna upp, fundera och rekommendera läsningen till andra. Så var det i helgen när jag läste Sverker Sörlins betraktelse över begreppet antropocen i DN , d v s den korta tidsålder då människan verksamhet påverkat  jordens klimat och dess ekosystem.  Läs den!

Sverker Sörlin nämner ”den stora accelerationen” i artikeln.

Därför tänkte jag att det kan vara intressant med denna bild som så tydligt visar hur befolkningstillväxten, den ökande konsumtionen och dess påverkan har tagit fart, i princip sedan 1950-talet. Tack Stockholm Resilience Center för bilden. Med den inledde vi vårt vårseminarium ”Dags att snacka SKRÄP” som nu finns på UR Play. Mer om den stora accelerationen med tydligare bilder och förklaringar här.