≡ Menu

Köp Vänligare vetet!

Det är stort fokus på ekologiska livsmedel nu. Försäljningen ökar stort procentuellt, det är riktigt kul, men det är fortfarande bara en liten andel som är producerad ekologiskt av den totala försäljningen av livsmedel i butikerna. Därför är det så viktigt att också arbeta för att det så kallade ”konventionella” icke-ekologiska sortimentet har så bra miljöprestanda som möjligt. Det får enorm påverkan i ton minskade CO2 utsläpp, minskat näringsläckage, minskade kemiska medel samt biologisk mångfald när det är så stora kvantiteter det handlar om.

I dag lanserar Lantmännen Kungsörnens ”vänliga vete”, ett mer hållbart vetemjöl. Det är odlat med bland annat

  • kvävegödselmedel som genom ny teknik har väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser
  • precisionsodling med sensorer som placerar gödsel och annat där det behövs bäst
  • flyt- och biogödsel får inte höstspridas, det minskar näringsläckaget till luft och vatten
  • lärkrutor etableras om 16 – 20 kvadratmeter per hektar där lärkorna kan bo och häcka
  • förnybar el i spannmålshanteringen, i lager, torkar etc
  • förbud mot stråförkortningsmedel. Det kemiska medel som hittas mest och oftast i spannmål vid kontroller.

Lantbrukarna som odlar vetet får lite mer betalt för de ökade kostnader som följer med programmet. Mjölet kommer att sannolikt att bli dyrare i butik.

20151110_152500_resizedNu hoppas jag att Coop och andra, förutom ekologiskt mjöl, bara köper in ”vänligt vete” och aldrig annat med större miljöbelastning. Och däng inte till med jättehöga marginaler utan gynna nu mjölet så inte skillnaden i pris mellan detta mjöl och andra på butikshyllan blir jättestort och vi konsumenter ryggar!

Arbetet med att höja ribban för den konventionella odlingen liksom för den ekologiska är en ständig utmaning. Livsmedelsproduktionen har stor miljöpåverkan och stora förbättringar måste till för att klara ett friskt Östersjön, klimatet, floran och faunan.

Lantmännen fortsätter den resan. Läs den utmärkta rapporten ”I skuggan av eko” som släpptes i dag. En stor hjälp i arbete med att forma en livsmedelsstrategi för Sverige, ett arbete jag själv deltar i. Tack för den inspirationen!