≡ Menu

Köttskatt – ja tack!

Trodde aldrig att ordet ”köttskatt” skulle komma ur min mun…

I torsdags var jag inbjuden till  The Stockholm Dialogue on Global Sustainability på Dramaten. Njöt i fulla drag av att lyssna till kloka och humoristiska nobelpristagare, premiärminstrar med flera.

Att vi står vid ett historiskt vägskäl var alla överens om. Vi kommer att lämna över planeten i sämre skick till våra barn än tidigare generationer någonsin gjort. Därför måste vi agera snabbt och kraftfullt. Och allt hänger ihop. Den insikten börjar också sprida sig hos näringslivet. Hejdar vi inte växthuseffekten och skövlingen av naturen  har företagen snart inget att sälja, åtminstone inte till priser som de flesta av oss kan  betala. Allt verksamhet vilar på vad naturen har att ge. Det börjar gå upp för allt fler, inte minst de stora globala företagen, oavsett bransch. Det är en positiv kraft.Köttskatt

På eftermiddagen hade några av oss ombetts att delta i två olika workshops. Jag diskuterade den globala köttproduktionen.

Aldrig någonsin trodde jag att jag skulle ta ordet ”köttskatt” i min mun. En koldioxidskatt på kött. Men det gör jag nu. Den globala köttproduktionen står för det enskilt största växthusgasutsläppen i världen. Långt mer än transportsektorn, till exempel.

Billigt kött pumpas ut i butikerna. Det är ”lockvaror”, köttet ska dra in oss i butikskedjorna,som knappast själva tjänar några pengar på att sälja kött. Och vi köper som tokingar.

Det enda sättet att åtminstone hejda ökningen är att göra köttet dyrare. Tror jag. Ser helt enkelt ingen annan utväg. Därför en rejäl koldioxidskatt på kött i i den rika världen. Produktionen måste ner och vi i väst skulle dessutom bli mycket friskare om vi slutade proppa i oss så mycket.

Comments on this entry are closed.

 • Joakim 23 maj 2011, 23:56

  Hej!

  En sak som jag aldrig har förstått med detta om att köttproduktion ska vara en sådan enormt stor koldioxidbov är följande;

  Man måste väl ändå skilja på om koldioxidproduktionen kommer från förnyelsebar energiproduktion eller om den kommer från olja, kol och gas, alltså ändliga källor, icke förnyelsebar energiproduktion.

  Grejen med förnyelsebar energi är ju den att koldioxiden går runt i ett naturligt kretslopp vilket betyder att den totala nivån i atmosfären inte späds på, medan det förhåller sig precis tvärtom med icke förnyelsebar energiproduktion.

  Och att det vid köttproduktion är nödvändigt att nyttja stora mängder kol, olja och/eller naturgas för att få energi till stallar, fordon och fodertillverkningen osv. har jag svårt att se.

  Jag är ingen miljökonsult utan Hygienkonsult så förklara gärna för mig då jag inte får detta att gå ihop.

  Med vänlig hälsning
  Joakim Färdig

  • Cathy 24 maj 2011, 10:39

   Jo, föds djuren upp för export, i stallar, med sojabaserat, importerat konventionellt odlat kraftfoder, som alltför ofta är fallet, går det nog åt rätt mycket fossil energi på vägen.
   Om de däremot får ströva fritt på naturbete, med bara begränsad stödutfodring med lokalt, ekoodlat hö och ensilage vintertid, och sedan konsumeras lokalt borde siffrorna bli helt annorlunda. Bete kräver visserligen större ytor, men de ytorna behöver inte vara lämpliga för odling.

   När man säger att 1 kg nötkött orsakar utsläpp av si och så många kg koldioxid nämns det tyvärr sällan ens översiktligt på vilka grunder den beräkningen vilar. Jag har en känsla av att det snarare är det förstnämnda scenariot som beräkningarna utgår ifrån.

 • Louise Konsumentkoll 25 maj 2011, 8:06

  Joakim: Det som, förutom fodret, förorsakar stora växthusgasutsläpp, är den metangas som idisslande djur släpper ut. Metan är 23 gånger mer potent än koldioxid. Läs mer här http://klimatfakta.com/2006/12/20/biffen-%E2%80%94-varsta-utslappsratten/
  Cathy: Du har helt rätt att med rätt uppfödning på rätt marker kan utsläppen minska. Det knepiga är att mycket grovfoder i foderstaten ger mer metan…Å andra sidan binds kol i växtföljder med grovfoder, bl a för att markerna inte plöjs varje år som vid spannmålsodling. Det gör att inte så mycket lustgas frigörs ur markerna. Lustgas är 300 gånger så potent som koldioxid!

 • Minna 25 maj 2011, 8:28

  Köttskatt är nog ingen dum tanke, alternativt att man höjer priset på kött till en nivå som gör att folk tänker till innan de lägger biffarna i kundkorgen. Priset på bensin har idag nått en sådan hög nivå att det har fått mig att tänka till innan jag tar bilen. Jag vill vara miljövän men man är sig själv närmast och jag har nog tagit bilen löjligt korta sträckor av ren lathet alldeles för många gånger. Det är slut med det nu, tack vare det högre bensinpriset! När det gäller kött så är förvånansvärt få beredda att minska på sin konsumtion frivilligt idag. Kanske kan man ändra på den inställningen genom att göra det avsevärt mycket dyrare att äta kött? Fram för högre pris på kött!

  • Louise Konsumentkoll 25 maj 2011, 10:43

   Minna: Det är just för att göra köttet dyrare och påverka efterfrågan och därmed utbudet som jag föreslår koldioxidskatt. Givetvis kan man också betala bönder och mellanhänder mer så det blir dyrare i butik…Inte hur lätt som helst att lösa frågan, men köttkonsumtionen måste ner på något sätt. Man skulle kunna premiera de uppfödningsmetoder som gör minst skada för miljön och inte dra allt kött över en kam.

  • Louise Konsumentkoll 25 maj 2011, 21:34

   Ja, jag tycker också att köttet måste bli dyrare, för att få ner konsumtionen/produktionen. Hur det ska lösas, och vem pengarna ska gå till om köttet blir dyrare i handeln kan man diskutera. Att betala extra till de köttbönder som har en produktion som minimerar miljöbelastningen så gott det går kan vara en väg, och beskatta resten hårt kanske. Inga lätta frågor…

 • Joakim 25 maj 2011, 18:47

  Så metangas ingår då alltså inte i det naturliga kretsloppet? Utan det blir bara mer och mer av denna gas i atmosfären?

  Tack för svar.

  / Joakim

  • Louise Konsumentkoll 25 maj 2011, 21:26

   Joakim: Vad är ett naturligt kretslopp? Problemet i dag är att det är så ofantligt mycket mer köttdjur på vår jord än tidigare. Det är absolut inte naturligt.

   • Joakim 26 maj 2011, 2:10

    Naturligt kretslopp är för mig är när metangasen bryts ned, hamnar så småningom åter i gräs för att sedan ätas upp av idisslare som sedan producerar ny metangas osv osv. OM det nu går till så men det vet jag ju inte, varför jag frågade.

 • Joakim 25 maj 2011, 19:29

  Hej!

  Tack för svar fast jag förstår fortfarande inte riktigt. Om nu metanproduktion är ett hot mot klimatet måste ju detta betyda att denna gas inte ingår i det naturliga kretsloppet utan det blir bara mer och mer av denna gas i atmosfären. Och om det förhåller sig på detta vis borde dessa idisslande djur som funnits betydligt längre än människan i alla tider varit ett hot mot klimatet.

  Köttskatt tror jag inte på. Däremot tror jag på hög skatt på icke förnyelsebar energi och subventioner på förnyelsebar energi samt stöd för ny energismart teknik.

  Och kanske vore det bra om vi hade mer av asiatiska matvanor alltså att vi åt betydligt mer av fågelkött som kyckling.

  / Joakim

 • Mia 25 maj 2011, 20:50

  För att odlingsjorden ska behålla mullhalt och bördighet måste den vara gräsbevuxen ungefär vart fjärde år, det måste då användas genom djur för att ge oss föda.
  Det naturliga för vårt jordklot är att vara gräsbevuxen och översållad av idisslande hjortar och antiloper av alla de slag. Så har det alltid varit förr och då fanns ingen växthuseffekt, det är den snabba förbränningen av långsamt inlagrad kol och olja som är boven.
  Vi får dessutom i oss livsnödvändiga näringsämnen, framförallt genom gräsbaserade animalier, spannmålsbaserade ger för hög halt av omega6 gentemot omega3.
  Äter vi själva en stor andel spannmål så drabbas vi av diabetes och metabola syndromet och alla dess följdsjukdomar.
  Läs ”Rädda vår mat” av Lars Wilsson, biolog, där finns mycket kunskap.

 • Louise Konsumentkoll 25 maj 2011, 21:30

  Mia: Se svar ovan till Joakim. Javisst, gräsätande animalier är bra både för växtföljden och hälsan, i viss mån. Men i den kolossala omfattning som de förekommer i dag, globalt och i vår kost, är det ingen hit.

 • Mia 29 maj 2011, 9:32

  Gräsätande animalier är inte bra för växtföljden och hälsan ”i viss mån” utan en förutsättning. Det förekommer inte heller i kollosal omfattning globalt idag utan gjorde det förr, idag har vi en totalt spannmåls, soja och majs baserad föda (t.o.m. för idisslarna) vilket är skadligt både för hälsan och miljön.
  1950 fanns 3 miljoner kor i Sverige, nu har vi 500.000. PÅ 1800-talet fanns många miljontals idisslande bisonoxar på USAs gräsbevuxna prärier, dom är i stort sett borta nu. För bara 70 år sedan fanns knappt några bilar i världen. Då, före andra världskriget, var det hästarna som drog i jordbruket och man använde ingen oljebaserad konstgödsel. Sedan dess har en gigantisk ökning skett av förbränning av kol och olja. Betänk hur mycket olja bara USA gör av med /dag och hur mycket kol som förbränns i Kina/dag. För miljöns skull krävs ny teknik som fasar ut kol och olja. Men oljemagnaterna har en obegränsad lobbying…
  Dom absolut största utsläppen av metangas hittar man ovanför Amazonas regnskog- helt naturligt.

 • Louise Konsumentkoll 29 maj 2011, 11:45

  Mia: Felsyftning av mig, ”i viss mån” handlade om hälsan.
  I mina inlägg talar jag om utsläpp förorsakade av människan i dag, inte naturliga utsläpp.
  Växthusgasutsläpp från den globala köttproduktionen som den bedrivs i dag är 40 % högre totalt än från hela transportsektorn. Vilket förstås inte innebär att man ska lämna transportsektorn därhän i diskussionen.
  Det går förstås att få ner utsläppen genom att använda andra sätt att producera kött. Produktionen skulle inte bli lika ”effektiv”, köttpriserna skulle därmed öka och konsumtionen gå ner. Det har jag inget alls emot, tvärt om. Låt oss arbeta för det.

 • Gustav Erikson 30 maj 2011, 8:04

  Vad det gäller antalet nötkreatur på jorden så har vi nog rätt så många mer nu för tiden än förr. Bisonoxar i Amerika var omkring 60 000 000 stycken under dess storhetstid och dom är nu nere i omkring 500 000. Det finns dock ungefär 1 500 000 000 nötkreatur på jorden för tillfället.

  Om gräset som idisslarna äter inte skulle ätits upp av idisslare så skulle ju gräset ändå orsaka koldioxidutsläpp när det förmultnade. Frågan är ju om det skulle bildas metangas eller om det bildas under passagen av kossa?

  • Louise Konsumentkoll 30 maj 2011, 8:10

   Som jag förstår så lösgörs växthusgaserna när jorden bearbetas. Gräsklädd mark som är långliggande binder väl snarare kolet i jorden. Men jag är ingen jätteexpert på området.

 • Marie 08 juni 2011, 13:21

  Joakim: Du tycker vi ska äta mer kyckling? Det äts abnorma mängder kyckling idag. Kycklingar som tidigare fick växa tre månader innan slakt blir nu lite mer än en månad innan de går till slakt, med enorma kroppshyddor deras ben knappt orkar bära. Även om de föds upp i Sverige skickas de oftast runt jorden för att processas och sedan tillbaka till Sverige igen. Ät ekologisk frigående kyckling ibland = ok. Lösningen på problemet är ganska enkelt: Ät mindre kött, ät bättre kött, ät mer varierat. Ha en eller flera vegetariska dagar i veckan, det är inte svårt och du till och med kanske kommer undra varför du inte gjort det förut.