Laktosintolerans – ett geschäft?

av Louise Konsumentkoll den 03 februari 2012

Få barn är laktosintoleranta men ges ändå diagnosen. Många vuxna i Sverige kan få besvär av laktos om de dricker eller äter mycket mejeriprodukter medan några knappt tål en gnutta laktos.

Laktosfria mejeriprodukter säljer som aldrig förr, och rävig som jag är har jag ofta tänkt att den numera frekventa diagnosen, var sig det är självdiagnos eller ställd av vänner, farmaceuter eller sjukvårdspersonal, måste vara ”gefundenes fressen*” för mejeriindustrin.

Laktosfri mjölk, yoghurt och alla andra produkter som spottas ut på de expanderande hyllorna för laktosfritt i butikerna, är dyra jämfört med vanliga mejeriprodukter. Visserligen görs laktosfritt i betydligt kortare serier än de vanliga mejerivarorna, och det kostar väl ett och annat att få bort laktosen och hålla mejerilinjen åtskild, men ändå…

Att en stor variation av laktosfria produkter finns och är lätta att få tag i är förstås utmärkt men vill bara erinra om att populära diagnoser också kan ge bra klirr i kassan

*)Gefundenes fressen är ett tyskt talesätt och betyder ungefär ”kommer väl till pass”

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: