≡ Menu

Lyckat hälsoarbete i Norge och UK – skamligt dåligt här

UKs "Salt action week"

UKs ”Salt action week”

Vi i Sverige inbillar oss att vi är på tå och ligger långt framme när det gäller det mesta. Men glöm det. Inte när det gäller folkhälsan kopplat till mat.

I Svenska Dagbladet i dag berättar Anders Högberg som är ansvarig för området nutrition och hälsa på Orkla och jag om vad som händer i Norge för att minska salthalten i maten. Där agerar man på högsta nivå.

Och i UK har man sedan länge ett aktivt arbete med ett gemensamt program mellan regeringen och livsmedelsföretagen. Och de har lyckats bra. Det är inte gjort av sig själv utan politikerna har tagit på sig ledartröjan, stakat ut vägen och anslagit pengar och arbetstid för att se till att livsmedels- och restaurangbranschen minskar salthalten i maten. Det lönar sig nämligen. Färre lär få högt blodtryck och sjukvårdskostnaderna minskar. Och livsmedelsindustrierna jobbar på. Många produkter innehåller 10 – 40 procent mindre salt i dag. Liknande sker i andra länder.

Vad görs här? Nada. Eller rättare sagt knappast någonting om man jämför. Inte kul.

Håller för övrigt på att grotta ner mig i ämnesområdet barn, mat och hälsa inför vårt Vårseminarium 14 mars ”Ät och må bra- hur svårt kan det va’? 

Vi skriver en rapport om vad som har hänt med både övervikt/undervikt hos barn och försöker se hur barns livsmedelskonsumtion har förändrats över tid. Rättare sagt från 2003 då vi hade vårt första seminarium i ämnet. Det är uppseendeväckande hur lite Sverige gör på nationell nivå i förhållande till andra länder när det gäller uppföljning av barns hälsa och vikt, hur den utvecklas över tid och vilka barn som riskerar att blir tjocka respektive tunna. En hel del görs regionalt och det är utmärkt, men vi har ingen aning hur det går med barns vikt i Sverige som helhet.

Djävul-ansikteRiktigt skamligt dåligt är det faktiskt. Mer om detta när rapporten är klar. För vi i Sverige är sannerligen inte på tå i denna fråga, vilket är förvånande och gör mig argsint.