Minska matavfallet med 20 procent!

av Louise Konsumentkoll den 24 november 2009

Paneldebatt Climat smart food 23-24 november i Lund.

Efter två mycket späckade och intressanta dagar i Lund sitter jag på tåget mot Stockholm. Lärde jag mig något nytt? Ja.

  •  Att inte bara Storbritannien utan också Holland och i viss mån Österrike har ambitiösa program för att minska matavfallet i livsmedelskedjan.
  •  Vid den stora livsmedelskonferensen i Rom här förleden diskuterades hur få fram mat till nio miljarder människor år 2050. Öka livsmedelsproduktionen med 75 % var svaret. Inte ett ord nämndes om att minska svinnet i livsmedelskedjan, från åker till slaskhink. I dag uppskattas att nästan 50 % av livsmedlen som produceras förfars på ena eller andra sättet, globalt. Själva slänger vi nästan en tredjedel av maten vi bär hem.
  •  Det är dags att Sveriges regering följer Hollands exempel och antar ett mål om att minska matavfallet med 20 procent på fem år samt lägger upp strategier för hur vi ska gå tillväga.
  • Hjälp kan vi ta av Mark Barthel på WRAP i Storbritannien. Organisationen åstadkommer stordåd på olika plan när det gäller att minska matavfallet. Dels handlar det om kartläggning: hur mycket mat slängs, vad slängs och varför slängs det. Och sedan- vad ska man göra åt det. Mycket handlar om att medvetandegöra konsumenter och livsmedelsbranschen.  Här finns stora pengar att tjäna och mängder av miljö att spara. WRAP arbetar med generös finansiering av regeringen, med flera.
  •  Norrmännen jag träffade hade också tänkt att bjuda in Mark. Så vi kom på att vi skulle ordna ett gemensamt seminarium i slutet av januari 2010. Vi bjuder in myndigheter, departement, näringsliv och forskare i Sverige och Norge.
  •  Ungefär 57 procent av hushållens matavfall i Sverige består av mat som hade gått utmärkt at äta om vi skärpt oss. Det är hög tid att vi agerar. 
  • I morgon ska jag kontakta Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet i frågan. 
  • Seminariet ”Climat smart food” i Lund inspirerade mig att ta nya tag när det gäller att minska matavfallet. Det är den viktigaste miljöfrågan när det gäller vår mat enligt min mening. Dessutom handlar det faktiskt om att säkra livsmedelsförsörjningen i världen på längre sikt. Inte sant?

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: