≡ Menu

Minska matavfallet med 20 procent!

Paneldebatt Climat smart food 23-24 november i Lund.

Efter två mycket späckade och intressanta dagar i Lund sitter jag på tåget mot Stockholm. Lärde jag mig något nytt? Ja.

 •  Att inte bara Storbritannien utan också Holland och i viss mån Österrike har ambitiösa program för att minska matavfallet i livsmedelskedjan.
 •  Vid den stora livsmedelskonferensen i Rom här förleden diskuterades hur få fram mat till nio miljarder människor år 2050. Öka livsmedelsproduktionen med 75 % var svaret. Inte ett ord nämndes om att minska svinnet i livsmedelskedjan, från åker till slaskhink. I dag uppskattas att nästan 50 % av livsmedlen som produceras förfars på ena eller andra sättet, globalt. Själva slänger vi nästan en tredjedel av maten vi bär hem.
 •  Det är dags att Sveriges regering följer Hollands exempel och antar ett mål om att minska matavfallet med 20 procent på fem år samt lägger upp strategier för hur vi ska gå tillväga.
 • Hjälp kan vi ta av Mark Barthel på WRAP i Storbritannien. Organisationen åstadkommer stordåd på olika plan när det gäller att minska matavfallet. Dels handlar det om kartläggning: hur mycket mat slängs, vad slängs och varför slängs det. Och sedan- vad ska man göra åt det. Mycket handlar om att medvetandegöra konsumenter och livsmedelsbranschen.  Här finns stora pengar att tjäna och mängder av miljö att spara. WRAP arbetar med generös finansiering av regeringen, med flera.
 •  Norrmännen jag träffade hade också tänkt att bjuda in Mark. Så vi kom på att vi skulle ordna ett gemensamt seminarium i slutet av januari 2010. Vi bjuder in myndigheter, departement, näringsliv och forskare i Sverige och Norge.
 •  Ungefär 57 procent av hushållens matavfall i Sverige består av mat som hade gått utmärkt at äta om vi skärpt oss. Det är hög tid att vi agerar. 
 • I morgon ska jag kontakta Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet i frågan. 
 • Seminariet ”Climat smart food” i Lund inspirerade mig att ta nya tag när det gäller att minska matavfallet. Det är den viktigaste miljöfrågan när det gäller vår mat enligt min mening. Dessutom handlar det faktiskt om att säkra livsmedelsförsörjningen i världen på längre sikt. Inte sant?

Comments on this entry are closed.

 • Martin 25 november 2009, 14:20

  Hej. Jag undrar hur du ser på miljöfrågan utifrån detta: http://www.kostdoktorn.se/vilken-mat-ar-varsta-miljoboven

  • Louise Konsumentkoll 26 november 2009, 18:51

   Hej Martin,
   Ursäkta att jag dröjer med svar, ögnade som hastigast artikeln. Den ser spännande ut, men jag hinner inte fördjupa mig, är återigen på väg på tåg. Denna gång till Göteborg och TV huset där. Återkommer!

   Några dagar senare: Nu har jag ägnat mig åt sidan en stund. Spännande resonemang. Intressant att jämföra koldioxidutsläpp per kalori, fast jag skulle väl också vilja jämföra utsläpp av växthusgaser per rimlig portion mat. Jag kunde inte hitta HUI rapporten genom länkarna alltså kunde jag inte fördjupa mig i bananresonemanget. Men att 19 kilo bananer, dvs den kvantitet per person och år som vi konsumerar i Sverige, ger mer utsläpp av växthusgaser än de ungefär 75 kilo kött som vi äter per capita och år låter för mig lite osannolikt.

 • Affi 25 november 2009, 19:57

  Bra att slängandet av fullt frisk mat fortätter att dryftas. Det är inte rimligt som det slängs i stugorna.