≡ Menu

Om Bloggen

Bloggen Louise Konsumentkoll upphörde 1 juni 2017.

———————————————- 

Vilka konsument- och miljöfrågor ska Konsumentföreningen Stockholm (KfS) driva? Vad tycker ni medlemmar är viktigt? KfS har som uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och för att kunna göra det vill vi ha en dialog med er. Vi har inte resurser för att jobba med allt – och då är det viktigt att vi prioriterar rätt.

Exempel på frågor som vi har arbetat med, eller arbetar med nu är:

Vi har drygt 200 förtroendevalda som får upp nya frågor på dagordningen och andra infallsvinklar på frågor vi redan arbetar med.

Den här bloggen utökar dialogen. Fördelen med en blogg är att den är aktuell och öppnar för en snabb dialog med er medlemmar och alla andra som har synpunkter och åsikter.

Jag hoppas att bloggen stimulerar till nyfikenhet, debatt, ros och ris, uppskattning och skäll.

Åsikterna är mina egna och behöver inte alls delas av Konsumentföreningen Stockholm.