≡ Menu

Oro för mat – eller ej?

I morse var jag inbjuden till frukostmöte att kommentera en konsumentundersökning som företaget YouGov har gjort. Den visar att nästan hälften av oss konsumenter uppger att vi är oroliga för något som maten innehåller när vi går och handlar. Mest oroliga är vi för tillsatser, följt av gifter/främmande ämnen i maten och socker. Tillfrågade är ett representativt urval av 500 svenskar genom en webbenkät. Vi är lite mindre oroliga i år än förra året då det var rekord med 55 % oroliga. I år är det 48 % .

Louise pratar om tillsatser och oro kring maten

Louise Ungerth, Helena Björk, Jan Enander

Enligt forskningen finns det några kriterier för sådant vi i allmänhet är oroliga för, där vi upplever risk och fara. Det är något som är  :

  • osynligt
  • onaturligt
  • vi har själva ingen kontroll över det
  • om det skulle vara farligt är konsekvenserna oöverskådliga.

Vad passar inte bättre på detta än just livsmedelstillsatser? De syns inte, uppfattas som onaturliga, de tillförs mat utan att vi själva har kontroll över det, och om de skulle vara skadliga, så vet vi inte riktigt vad som skulle kunna hända med oss.

I går var jag inbjuden till Livsmedelsföretagens ( Lis) årsmöte. Där presenterades en undersökning- telefonintervju med drygt 1000 personer, som visar att 81 procent av oss har ganska stort eller stort förtroende för den mat och dryck som finns att köpa i Sverige. Resultatet av dessa två undersökningar skiljer sig alltså ganska mycket åt. Milt talat.

Jag gräver vidare i frågan om vi har stort förtroende för maten eller om många av oss är oroliga. Jag återkommer!

Comments on this entry are closed.

  • Joakim Färdig 26 april 2010, 18:01

    Intressant. Det brukar ju heta att så som man frågar får man svar. Därför vore det intressant att se hur olika frågorna var formulerade i de två olika enkäterna.

    Ha De Gott / Joakim

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: