≡ Menu

Protester mot halalslaktad kyckling

www.geddeholm.seMycket ska man höra innan öronen trillar av. En del Svedalabor protesterar mot att barnen serveras halalslaktad kyckling i skolorna. Kycklingen är dansk, men slaktad med bedövning och enligt svensk djurskyddslag. Folk är arga.

Företaget Danpo som säljer kycklingen halalslaktar all kyckling eftersom mycket av deras kycklingar går på export, bland annat till muslimska länder. Det blir billigare än att ha en linje för välsignad kyckling och en för ovälsignad och slippa behöva hålla de tu separerade i logistiken.

I Trelleborg har man redan fattat beslut om att kött som slaktas med religiösa slaktmetoder inte får serveras i skolorna.  Att kycklingen välsignas av en muslim vid slakten passar sig inte. Även om kycklingen är billig. ”Det är en religiös produkt, religiös mat” säger en intervjuad och hävdar att halalköttet står i strid med skollagen som säger att svenska skolor ska vara ickekonfessionella.

Protester mot att kycklingen är dansk kan jag acceptera. Danska kycklingar har bland annat mindre yta att röra sig på än svenska, och folk värnar kanske om svenska arbetstillfällen. Fine.

Men att skicka med kycklingen en liten bön när den går hädan kan väl aldrig skada, vare sig man är troende eller ej, vare sig man är kristen, muslim eller ateist.

Sicket trams!

Comments on this entry are closed.

 • m96 06 november 2013, 14:23

  Tramset ær ju bønen. Sånt ska stævjas i tid innan det expanderar.

 • Åsa 07 november 2013, 9:19

  Intressant att få informationen

  En välsignelse är inte fel. Har en gång hört att halal även sa att djuren är vända mot Mecka. Behöver ju inte motstrida en slaktlinjensplacering. Har det inte också med lagar som följs om det är djurskydd eller religionshänsyn som styr där slakten är.

  Annat kan väl också tillåtas vid uppfödning i Danmark iaf för grisar mot i Sverige som syns i pris. Har det köpts in för att det finns det som vill ha halal det eller var det en prisfråga för skolan. Ett genomtänkt beslut av något skäl?

  Svårt men viktiga är att informationen kommer ut!

  • Louise Konsumentkoll 07 november 2013, 9:48

   Åsa: Det är av ekonomiska skäl man har köpt in halalslaktad kyckling. Halal i andra länder kan betyda rituell slakt, dvs att djuret sticks och avblodas utan bedövning. Men det är som sagt inte tillåtet i Danmark eller Sverige utan där är det välsignelsen som skiljer.

   • Carin 12 november 2013, 14:27

    ”ekonomiska skäl” ?

    Frågan vi då borde ställa oss är om det verkligen är billigare? För vem? I längden? Sett i rena pengar vid inköpet? Sett över tid med konsekvenserna det ger med antibiotikaspäckade djur, hormonfyllda djur, läkemedel för större muskler…Multiresistenta bakterier,(antibiotikatillförseln) flickor som får ökad risk för äggstockscancer ju tidigare de börjar med ägglossning ( hormontillförseln)

    Dansk fågel innehåller upp till 40% saltlake så att landet undgår salmonellatesterna, Vi betalar alltså dessutom för 40% vatten i vikt!

    Borde det inte finnas mer aspekter kring det ekonomiska än vad den kostar precis när man köper in den? Borde man inte fråga innevånarna vilket de betalar för efter man har gett dem vetskap om konsekvenserna? Om vi alla köpte svenskt kött så åt vi också bättre kött då svenska djurlagar är starkast i världen. Köttet skulle över tid bli billigare om fler handlade dessutom.

 • Åsa 07 november 2013, 10:15

  Tack för svaret.
  Då finns det väl inget att lägga sig i om de sköter regler enligt gängse lagstiftning.
  Detta är en metod i en öppen accepterad verksamhet.

  Kvalite o bra mat är det viktiga för barnen.

  Åsikter kan vi ha om allt.
  Vad vet vi vad svenska kyckligar hör innan de hamnar på faten.
  Hoppas något avledande eller lite musik… …

 • Gunnela 07 november 2013, 17:10

  Vad jag förstått så slaktas den danska halal -kycklingen inte enligt svensk djurskyddslagstiftning. Det sklijer åt .i strömstyrka, där Sverige har hårdare krav än vad som tillämpas i Danmark. Jag förutsätter att de svenska högre kraven bygger på vetensskapliga fakta som innebär att denna styrka krävs för fullständig bedövning. Jag beklagar att jag för tillfället inte hittat uppgifterna på strömstyrka.

  • Louise Konsumentkoll 07 november 2013, 19:37

   Gunnela: Tacksam om du gräver vidare!

 • Maria Donis 08 november 2013, 9:46

  Hej Louise!

  Den debatt som pågår i Svedala kommun om halalslaktad kyckling har sannolikt olika avsikter. Men det är felaktigt att påstå att man har tillämpat den svenska djurskyddslagstiftningen vid upphandlingen. Det är inte heller korrekt att påstå att den danska djurskyddslagstiftningen är densamma som den svenska (vilket också förekommit i debatten från bland annat ledarskribenter och politiker) Det är ett hån mot svenska bönder som har helt andra förutsättningar jämfört med sina danska kollegor. Bedövningen i Sverige jfr med Danmark samt övriga EU skiljer sig då Sverige valt att tillämpa en kraftigare bedövningsstyrka för att säkerställa att kycklingen verkligen är bedövad i samband med slakt. Detta var också en mycket viktig fråga för regeringen och svenska myndigheter som därför behöll de svenska särreglerna avseende bedövningsstyrkan när ny EU-lagstiftning trädde i kraft. Sverige är för övrigt det enda land inom EU som beslutat att inte tillämpa undantaget för lägre bedövning vid slakt pga. religiösa skäl. Dessa krav och självklart en rad andra krav som avser djurvälfärd, tex. antal kycklingar och höns per kvadratmeter i stallet, förbud mot näbbtrimning av hönsen, smittskydd vad gäller salmonella och campylobacter samt djurhälsa, förbrukning av antibiotika etc. gör att produktionen skiljer sig i Sverige mot Danmark och övriga EU men även mot övriga länder, tex Thailand, Brasilien, Kina och USA. Sammantaget gör detta att den svenska kycklingen är dyrare att föda upp än den importerade och så länge motsvarande krav inte ställs i upphandlingen så blir lågprisimporten vinnare i den kommunala upphandlingen. Detta har resulterat i att ca 70 % av vad som konsumeras i svenska skolor, sjukhus etc. består av importerad kyckling från Danmark, Thailand m.m.

  Politiker och myndigheter som ställer dessa krav på svenska bönder borde även ställa motsvarande krav i en kommunal offentlig upphandling. Det finns en okunskap bland inköpare om möjligheten att ställa kvalitetskrav som är i enlighet med svensk djurskydds- och smittskyddslagstiftning utan att behöva ange att man vill köpa svenskt. Genom att ställa kraven med omsorg kan politiker även visa vilken produktionsform man vill välja som är hållbart både för djur och människor.

  Maria Donis, VD
  Branschorganisationen Svensk Fågel

 • Louise Konsumentkoll 08 november 2013, 11:12

  Maria: Att det svensk och dansk kycklinguppfödning skiljer sig åt betydligt är jag väl medveten om.För tydlighetens skull lägger jag till ”bland annat” i inlägget. Men jag trodde efter att ha lyssnat på flera källor, att det var sant att Danpo tillämpade svenska djurskyddsregler vid slakt. Men tydligen inte.

 • Åsa 08 november 2013, 12:00

  Tack för ännu mer klarhet Maria Donis.

  Jag vet av egen erfarenhet att mycket som arbetas fram i krav och kostat tid osv för att ha kvalite i produkter tyvärr med EU ofta inte blev till det bättre utan vi fick sänka minimnivåer. Så andra kan hänga med. Högre kravställande kan inhandlas men med okunskap och pengastyrande blir det inte så. Många ggr tillverkare och konsument till nackdel som här haft det annorlunda.

  Här trodde jag det med uppgifter som getts just i detta var likvärdigt med slakt hemma men att det kanske var ett val att tillfredsställa andra krav med något som alla skulle kunna äta.

  Förstod med Louise svar det var prisbilden. När Du då ser att mängden til skolor från icke Sverige är så hög blir jag fundersam. Vet vad jag alltid själv vill välja när jag handlar.

  Målen för skolbarn är viktiga. Det som hamnar på tallriken vill du då ska ha haft det bra till dess och inte innehålla något icke bra och när deras tid är slut ska det ske på bästa sätt.

 • Carin 12 november 2013, 14:16

  Måste bemöta din sammanfattning ”sikket trams”

  Det kan löna sej med mer ”kött på benen” och vara källkritisk när det gäller att ha en åsikt om Svedalaföräldrarnas protest emot halalslaktat kött i skolor/äldreomsorg.

  Först kan du ta del av medborgarförslaget: ca 19 minuter in i mötet börjar det.
  http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdjk/kf20131014/speed.asp

  Observera vad uppläsaren poängterar inledningsvis,dvs ”med detta medborgarförslag vill vi inte inskränka på någon annans trosuppfattning…”

  Därefter förhålla dej till följande fakta ,som definitivt inte ”bara” är att en imam läser en bön över djuret och att det är vänt mot Mekka:

  Slaktmetoderna skiljer sej markant mellan Sverige och övriga länder.
  Svedala kommun köper in sina halalslaktade produkter ifrån Danmark och Irland.
  I Danmark är för det första djuren trångbodda,de tvingas näbbtrimma fåglarna så de inte hackar ihjäl varandra i ren frustration och panik. Man skär knorren av grisarna för att de inte skall börja äta på varandra,även här samma orsak som för fåglarna.Trångboddhet. Är detta trams?

  Halalslakt i Danmark skiljer sej från svenska djurlagar,de har betydligt mycket mindre bedövning än vad svenska slakterier har. Flera danska slakterier har ansökt om att slippa bedöva då deras muslimska kunder ställer kravet obedövat med hänvisning till sin koranbok.

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article2065955.ece

  På Irland har man ingen bedövning vid halalslakterna öht! Är detta trams?

  Danmark, Irland såväl som andra länder följer sina djurlagar , INTE Sveriges!

  I Danmark har du 4ggr så hög antibiotikatillförsel i djurköttet än vad som är tillåtet i Sverige.Här får vi bara ge antibiotika när nöden kräver. Övriga länder har än högre antibiotikatillförsel.
  Vården , läkarna och forskarna larmar om multiresistenta bakterier- är detta trams?
  Övriga länder tillsätter mängder av hormoner,något som inte svenska bönder heller får göra.
  Våra småflickor på 10-12 år menstruerar och får bröst,dvs går in i en alldeles förtidig pubertet! Är det trams? Onkologerna påtalar att sambandet mellan påbörjan av ägglossning i tidig ålder ökar risken för äggstockscancer! Är det trams? Till detta lägga läkemedel för påbyggnad av muskelmassa hos djuren – Är det trams?

  Dafgårds kan inte med säkerhet säga om köttet de köper in från Irland är irländskt,alltså vi har ingen aning om ursprung, vi har ingen aning vad köttet är preparerat med, Dafgård är en av de största leverantörerna av kött till svenska skolor och äldreboende samt övriga matgäster i div. kommuner i landet. Är detta trams? Som du nu förstår är det inte bara kycklingen utan det mesta av allt kött som serveras i Sverige importerat och inte sällan halalslaktat. Allt medan Sveriges egna bönder går på knä, begär konkurs, avvecklar. Är detta trams?
  Sverige är inte längre självförsörjande på kött,vad händer då vi står inför en katastrof och/eller krig när vi inte är självförsörjande? Är detta trams?

  Ang den religiösa biten:

  I skollagen framgår klart och tydligt att våra skolor skall vara icke-konfessionella. Måltiderna ingår som en del av undervisningen enl. denna lag,alltså bryter man mot skollagen redan här i sakfrågan då man påtvingar icke troende muslimer ,kristna muslimer, ateister, kristna, judar, katoliker, name it denna halalslaktade mat. Sist men inte minst så är det som så att dessa halalcertifieringsföretag lyder under sharialagarna och inte nog med att vi som inte tillber Allah tvingas äta halalslaktad mat tillika importerad vi bekostar dessa shariastyrda halalcertifieringsföretag dessutom!! Är detta trams?

  Källa till mitt påstående finns inne på Islamguiden under ”om oss” . >Redan första stycket där vittnar om att de är shariastyrda.

  http://www.halalcertifiering.se/omoss.html

  ” Om oss
  IslamGuidens Halalcertifiering AB är Sveriges första halal certifieringsorgan som är specialiserad på att utfärda kvalificerade halalcertifikat dels för produkter och dels för de branscher och verksamheter som slakterier, restauranger, banker, hotell mm som uppfyller halalkraven i enlighet med islamisk shari’a”.

  Om du är det minsta intresserad och seriös av vad medborgargruppen står för så kontakta dem direkt istället för att skriva utifrån antaganden och godtycklighet. För din kännedom så har ingen av PK tidningarna skrivit ut helheten utan i vanlig ordning vinklat frågan till något helt annat än vad den står för. Man försöker dessutom blanda ihop denna grupp med andra krafter som bl.a skall ha uttalat ”hot” mot kommunen, uppträtt otrevligt mot skolpersonal i bespisningarna osv. ALLT för att misskreditera den seriösa gruppen.

  • Louise Konsumentkoll 12 november 2013, 17:53

   Carin: Att dansk och svenska kycklingar lever i olika världar är jag väl medveten om. Se svar nedan. Vad gäller Dafgårds har vi i åratal försökt att övertala dem att ursprungsmärka sina produkter. Att läsa en muslimsk bön över kycklingarna när de slaktas kan man ha olika åsikter om. Jag tycker det är trams att kalla maten för ”religiös” eftersom jag är kristen. För mig är den inte religiös. Jag har svårt att förstå att maten kan kallas för ”religiös” om man inte delar tron. i inlägget citerar jag en person en person som intervjuades i radioprogrammet. Ingen annan.

   • Carin 12 november 2013, 19:02

    Tack för ditt svar.Jag som valt att gå ur svenska kyrkan samma dag jag blev myndig skall inte påtvingas en annan religion och om man är med och bekostar en annan religion som dessutom lyder under sharialagar som vi inte ens har i Sverige…än ,så visst är det religion i allra högsta grad, hur kan du bortse från det? Jag förstår inte!

    Åter igen har vi lagen om religionsfrihet,den betyder mycket riktigt att jag äger rätten att enskilt eller i grupp utöva min religion men bara så länge den inte inkräktar på någon annan/skadar någon annan / kränker någon annan. Den betyder också att man har rätten att slippa bli påtvingad hela eller delar av en religion.

    Man kränker alltså alla de människor, tex kristna muslimer, ateister, judar, kristna,katoliker osv som inte vill vara en del av bekostande av sharialagarna och därmed religionen islam. Eller menar du att vi är ”tramsiga” som inte vill vara en del av islam? Att som i Svedala kommun påtvinga elever och äldre halalslaktad mat de inte vill ha och samtidigt ta bort alternativrätten som alltid funnits där innan är att dels provocera likt snorungar i en sandlåda dels ett brott mot lagen om religionsfrihet.

    Åter igen skolorna skall vara icke konfessionella och iom att måltiderna ingår i undervisningen så är det ytterligare ett lagbrott.

    Om ni kycklingen inte är något annat än en kyckling då den ligger på tallriken, ja då skulle ju en muslim kunna äta ”vanlig” slaktad svensk kyckling också och det går ju inte för sej..varför särbehandlas vi istället för att låta muslimerna äta sin halalmat och låta oss andra, slippa dels äta den dels bekosta del av deras religion?

    Att den inte är ”religiös” för dej är din åsikt och den får du givetvis ha, men att låta enskilda personers åsikt vara tongivande när majoriteten inte vill ha detta på sin tallrik är inte det förmätet så det heter duga? Var tog demokratin vägen, den bygger ju på majoritetsbeslut, inte att en minoritet och en handfull kristna skall avgöra vad majoriteten i Svedala liksom många andra kommuninnevånare vill? Det blir snett i debatten då!

    Synd att du inte bemöter alla de andra punkterna om djurhållning, slaktmetoder/ bedövning/utan bedövning och inte minst hälsoaspekten, förstår jag dej rätt att du genom att lägga tonvikten på religionsbiten så är övriga argument mot importerat /halalslaktad kött underordnat i din värld?

    Vad beträffar Dafgårds kan de ju inte ens svara på huruvida köttet de köper in från Irland är irländskt eller importerat kött till Irland som de sedan slaktar utan bedövning och skickar hit en skopa av så det är klart som korvspad att de inte kan ursprungsmärka då? Bojkotta dem rakt av så blir det nog ordning även på dem! 😉

    • Michele 25 november 2013, 2:45

     Carin, tack för balanserad argumentation mot påtvingad religiös halalslaktat kött! Som ateist tycker jag ditt inlägg framförde bra och pålästa argument MOT religiöstmat i skolorna och FÖR svenskt kött!

     Louse: Det hade varit klädsamt att bemöta argumenten som faktiskt seriöst framfördes. Tack för en annars bra blogg!

     • Carin 01 december 2013, 20:49

      Michele. Tack för dina vänliga ord!

 • macke 12 november 2013, 14:58

  Om denna bön ej spelar någon roll så kan ju likgärna bönen slopas.

  Sedan så skall ingen tvingas på religion men i detta läge görs ju mot alla som får detta serverat.
  Man skall ha möjlighet å välja isåfall.
  Inte gå över till muslimskt eller religöst.

 • ingrid sunnanväder 12 november 2013, 15:07

  Det är mycket felaktigt att dansk kyckling slaktas efter svenska djurskyddsregler!De lever ej heller under svenska djurskyddsregler!Läs Råd och Röns undersökningar om dansk kyckling och även andra länders som serveras till barn,även thailändsk kyckling!

  Läs också om det irländska köttet som serveras till barn,helt obedövat vid slakt,där nu till och med EU-komissionen varnar Irland!Detta kött serveras till det uppväxande släktet och till äldre!

  Danska forskare är också oroliga över att även multiresistenta bakterier finns i 50 procent av kycklingen,detta tror de kommer från deras import!

  Det pågår även en undersökning om Danpo,som kommer att bli intressant att följa!(Den danska halalexportören)

  • Louise Konsumentkoll 12 november 2013, 17:41

   Elisabeth: Det är ju inte svenska folket som välsignas utan kycklingarna.
   Ingrid: Jag talar inte om irländskt kött utan danskt. Jag talar inte om danska djurskyddsregler i allmänhet som jag är mycket väl medveten om och har följt både internationell, dansk och svensk djurskyddslagstiftning i nästan 35 år. Jag talar om djurskyddsregler vid slakt, inte uppfödning. Uppenbarligen används lägre strömstyrka vid slakt av kyckling i Danmark. Detta visste jag inte. Multiresistenta bakterier kan jag mycket om också, arbetade bland bland annat för förbudet mot tillväxtantibiotika i Bryssel i slutet av -90 talet. Att föräldrar och andra vill ha svensk kyckling har jag stor respekt för, jag propagerar själv för att vi ska välja svenskt kött, av många olika anledningar. Strängare djurskyddslag, mångfald i landskapet, arbetstillfällen, färre campylobacter och salmonella, ingen näbbtrimmning etc, etc. I inlägget vänder jag mig emot vissa protesterar för att man läser en muslimsk bön över den danska kycklingen när de går till slakt. Det har inget med svensk eller dansk djurskyddslag att göra enligt mitt förmenande. Men om detta kan man förstås ha olika åsikter.

 • Elisabeth Bergman 12 november 2013, 16:36

  En välsignelse aldrig fel?

  Skulle det sägas om en avgudadyrkan också? Alla vet väl att icke-muslimer betraktas som kufffar och således otrogna – varför ska jag acceptera att anses som otrogen och äta sådan mat?
  Ren diktatur.
  Sverige är inte ens styrd av religion, än mindre islam – ändå ska svenska folket ”välsignas” som de otrogna kuffar de är? Dessutom, slaktad med mindre bedövning, de har inte lika bra yta då dansk och svenskt djurskydd skiljer sig år, större antibiotikahalter osv – nej tack

  Dessutom betalar alla företag ett halalcertifikat, en viss avgift beroende på vad och hur mycket som säljs- vad tror ni dessa avgifter gå till? Tänk lite

  Samtidigt går svensk landsbygd på knäna och kobönder stänger ner, grisbönder stänger ner, nötköttsbönder stänger ner – och vi importerar halalslaktad mat från Danmark?
  Nej tack – är det så svårt att respektera folks önskan så handlar det om mer i grunden.

 • Sara 12 november 2013, 20:02

  De e en jäkla tur att de finns vettiga människor som kan upplysa dom som uttalar sig utan att ta reda på fakta innan! Vad gäller vad pengar från halalcertifieringar går till känner jag en oerhörd äcklad, då jag själv har mycket vänner i Afrika (Tanzania) och därmed absolut inte är rasist, när jag tänker på att det bl.a. har bekostat terrordåden i Kenya för ett tag sen! DET vill inte jag va me o bidra till iaf! De va de om religionsbiten. Eftersom jag själv är bonne så behöver jag nog inte ens berätta vad jag tycker när det kommer till djurfrågan. Helt sjukt att de ens är tillåtet o importera! De e ett hån mot bönder, elever, deras föräldrar, äldre, djuren, troende kristna mfl när man påstår att de e trams!

 • Catharina 12 november 2013, 22:06

  Louise. Du måste ju vara medveten om att man betalar ett halalcertifieringsföretag ansenliga summor pengar för att få halalcertifiera sitt kött. Man tar mina skattepengar och betalar till en trosuppfattning jag inte delar. Jag är i min fulla rätt att gå ur svenska kyrkan så mina skattepengar inte går till en trosuppfattning jag inte delar men mina skattepengar får lov att tas av kommunen för att gå in i en muslimsk organisation med en shariakommite så kom inte och säg att det inte har någon betydelse om det läses en bön över slakten, det tyder på att Du är mycket dåligt insatt i vad det handlar om. Jag hade tagit lika illa vid mig om det var en svensk präst som bad en bön över köttet och att det betalades av mina skattepengar till en kristen organisation. Detta är sådant som man ska ha rätt att styra över själv. De som vill ha halalslaktat ska givetvis få det men de som vill avstå ska vara i sin fulla rätt till det. Sen är det viktigt för mig att både uppfödningen och slakten följer svenskt djurskydd annars är det inte lönt vi har dessa lagar då köttet importeras. Likaså måste man lyssna till WHO rekommendationer och stoppa antibiotikaanvändningen i djurhållningen då multiresistenta bakterier är ett av världens största hälsorisker. I nuläget finns bara ett sätt för mig som konsument att göra det och det är att köpa svenskt kött då sverige har den lägsta antibiotikaanvändningen vid uppfödning.

 • Magnus Ström 13 november 2013, 7:29

  Att skicka med lite fläsk i varmkorven kan ju inte skada de som är troende heller? Om de påstår sig märka skillnad är det bara trams, eller hur?

 • Tina 13 november 2013, 13:28

  Louise det du har hört att det handlar om halalslaktad kyckling som är dansk är ju inte föräldrarnas åsikt utan det är Svedala kommun som har hakat upp sig på kycklingen bara för dom vet att kycklingen är deras minsta bekymmer! Ett seriöst medborgarförslag har lämnats in! Det föräldrarna hörde från början var kycklingen och därför startade detta inte bara för den var halalslaktad utan att den var importerad! I deras medborgarförslag är ett vidare resonemang om att stötta våra bönder bevara våra svenska djurskyddslagar och att djuren har en bra djurvälfärd! Som du nu vet om all antibiotika och som kan vara en hälsofara att äta att inte kunna kontrollera hur djuren har det i andra länder! Ingen annan tjatar om kycklingen förutom kommunfullmäktige själv i Svedala kommun! Att deras andra kött kommer b.l..a från Irland där de flesta slakterier är från obedövad slakt! Men det är klart att kommunen inte går ut med det dom tystar ju ner det! I medborgarförslaget handlar det om halalslaktade produkter och livsmedel! Då bla köttet från Irland som är från obedövade djur från slakt! Vi vill bara att våra gamla äldre och sjuka får så hälsosam kost som möjligt och att vi kan kontrollera hur djuren haft det från födsel till slakt! Skolan servera sådan mat som svenska djuruppfödare hade blivit polisanmälda från! Det finns kommuner som har bra kostchefer och som vet hur man ska kunna ställa kraven för att kunna inhandla närproducerat och svenskt och som lyckas med detta så vi vet att det inte är omöjligt! Innan man klagar ner på föräldrarnas åsikt i Svedala kommun kanske man skulle kunnat höra med några av dessa istället för lyssna på media som gärna vrider och vänder på allt! Som sagt detta handlar inte bara om en halalslaktad kyckling som kommunen gärna vill få det till! Utan importerad kött över huvudtaget där man tycker en halalslakt utan bedövning eller med lägre strömstyrka är emot våra svenska djurskyddslagar!

 • Louise Konsumentkoll 15 november 2013, 11:31

  Tina: Som sagt, jag välkomnar av många olika anledningar initiativ, varibland djurskydd är ett, för att få mer svenskproducerad mat inom offentlig sektor.

 • Elli 19 november 2013, 9:31

  Mycket diskussion kring antibiotika i fågeluppfödningen här men en hel del påståenden här i kommentarsfältet är just det, bara påståenden. Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) släpper årligen rapporter om antibiotikaanvändning hos livsmedel- och sällskapsdjur. I deras rapport från 2011 nämner de bland annat att antibiotika i tillväxtköande syfte har varit förbjudet inom EU (där både Danmark och Irland ingår) sedan 2006. I både Sverige och Danmark är användningen av antibiotika hos djur låg, men den är lite högre i Danmark, och används bara för att bota sjuka djur, alltså när nöden kräver.
  Religion och djurvälfärd är två mycket komplexa frågor men diskussionen om antibiotikaanvändning kan ju i alla fall få vara korrekt.

  Mer information går att få här:
  http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Om_SVA/publikationer/Antibiotika_och_Djur_2011.pdf

 • Louise Konsumentkoll 19 november 2013, 14:28

  Ellie:Javisst. Både tillväxtantibiotika och hormoner är förbjudna i EU. Ofta hör man i debatten att man ska äta svenskt för då får man inte hormoner i sig. Det finns skäl att köpa svenskt, men inte just detta. Så tack för påpekandet.

 • Gunnela 19 november 2013, 14:47

  Till Elli
  När det gäller förbrukningen av antibiotika i olika länder så finns en viktig rapport från European Medical Agency, som presenterades 15 oktober 2013. Den innhåller försäljningsstatistik från 2011 för 25 länder. EU- länder samt Norge och Island. Försäljningen beräknas per kg levande vikt. För Sverige var förbrukningen 13, 6 mg per kg och för Danmark 43 mg d v s mer än dubbelt så mycket. För Tyskland redovisades 211 mg. Sverige importerar mycket kött från Tyskland. Motsvarande tal för Spanien är 249 och för Italien 370 mg per kg lev vikt. Förbrukningen kan inte redovisas på djurslag. I Rapporten från SVA SWEDRES/SVARM redovisas en extremt låg behandling av svenska kycklingar ( 2 flockar 2012) medan vi vet att inte minst Tyskland har haft en omfattande antibiotikaanvändning i sin kycklingproduktion. EU:s förbud mot antibiotika som generell fodertillsats trädde i kraft 2006. Inte desto mindre finns väldigt stora skillnader mellan förbrukningen i olka EU-länder. Det är viktigt att vi anger rätt fakta.

 • Louise Konsumentkoll 19 november 2013, 18:38

  Gunnela: Tack för denna redovisning. I mitt svar pratade jag bara om förbudet mot tillväxtantibiotika.

 • Catharina 19 november 2013, 21:40

  Elli. Dessa ”påståenden” kommer från Europeiska läkemedelsmyndigheten och från deras senaste rapport från 2012. Så oavsett vad Du hittar för lagar på ett papper så är de presenterade siffrorna fakta som Vi inte kan bortse ifrån. Danmark använde fyra ggr så mycket antibiotika vid uppfödning, vissa Eu länder upp till tjugo gånger så mycket som Sverige. Oavsett om detta antibiotikat inte tillförts i tillväxtssyfte utan varit nödvändig för att djurhållningen varit så dålig så det behövts så kvarstår det faktum att antibiotikan finns i köttet så påståendena är rena fakta.

 • Catharina 19 november 2013, 21:46

  2013-10-23
  Bakteriestinn kyckling

  En stor del av den färska kyckling som Råd & Rön testat innehöll både magsjuke- och antibiotikaresistenta bakterier. Värst var den danska kycklingen, men ingen svensk kyckling var helt fri från bakterier.

  Rå kyckling ska man vara försiktig med, eftersom den kan innehålla flera farliga bakterier. En av dem är salmonella, som vi i Sverige ska vara förskonade från. En annan vanlig bakterie är campylobacter, som finns naturligt i tarmkanalen hos flera varmblodiga däggdjur och fåglar.

  Djuren blir inte själva sjuka, men hos människor kan bakterien orsaka akut magsjuka i form av diarré som ibland är blodblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. När Råd & Rön analyserade färsk kycklingfilé från Sverige och Danmark hittades campylobacter i majoriteten av proverna.

  Värst var kycklingen som kom från Danmark. Där innehöll alla prover campylobacter, och dessutom i väldigt höga halter. Ett prov innehöll så mycket campylobacter att det skulle räcka med att få i sig ett gram av kycklingen för att bli sjuk.

  – Då räcker det med att en liten bit av kycklingfilén inte tillagats ordentligt, eller om bakterier följer med från kniven eller skärbrädan ner i salladen, säger Anna Edberg, projektledare för tester på Råd & Rön.
  Oklart ursprung

  Att kycklingen betecknas som dansk betyder egentligen bara att den har förpackats i Danmark. Var den egentligen har fötts upp och slaktats går inte att säga, eftersom det inte finns något lagkrav på att kyckling ska ursprungsmärkas.

  I Danmark sprutas även saltlake in i kycklingen. Då omvandlas den från ”kyckling” till ”köttberedning”, vilket gör att den undslipper de krav på salmonellatest som importerad kyckling annars måste genomgå.

  Även i den svenska kycklingen hittades mycket campylobacter. I Coops, Eldorados, Icas, Lagerbergs, Garants, Gylldas och Bosarps kycklingfiléer hittades campylobacter i flera av de tagna proverna.

  Den svenska kyckling som innehöll mest campylobacter var den från Bosarp. Där fanns så mycket av bakterien att det skulle räcka med att få i sig endast 16 gram för att bli sjuk. Bosarps är den enda ekologiska kycklingen i testet.

  Endast en procent av all kyckling som säljs i Sverige är ekologisk. Eftersom den lever mer fritt och går ute och pickar utsätts den för fler smittor. Det kan förklara varför vi hittade campylobacter i alla prover från Bosarps kyckling, och dessutom i relativt höga mängder.

  I kycklingfiléerna från Knäred och Bjärefågel fann vi inga campylobacter. Det är kyckling från bra uppfödare och som slaktas på små slakterier, vilket förmodligen förklarar frånvaron av bakterierna.

  Klicka för att förstora

  Mest på sommaren

  Vårt test utfördes under sommaren, då halten av campylobacter i kyckling är som högst.

  – Då finns det fler flugor och annat som bär på bakterierna och som kan komma in i kycklinghusen, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

  Under sommaren är risken också störst att vi blir smittade, bland annat eftersom vi grillar ute.

  – När man grillar är det lättare att slarva med handhygienen; man har kanske inte möjlighet att tvätta händerna och färre köksredskap att arbeta med, säger Mats Lindblad.

  Tack vare bättre hygien och övervakning har förekomsten av campylobacter halverats under de senaste tio åren i Sverige. Men Råd & Röns test visar att det periodvis fortfarande finns höga halter av campylobacter i den färska kycklingen.

  – Kyckling är en betydande smittkälla till campylobacter, och man ska alltid vara försiktig med rått kött. Men så länge man har bra ordning i köket, ser till att köttet är helt genomstekt så att bakterierna är döda samt har olika skärbrädor så att smittan inte sprids vidare till ätfärdig mat behöver man inte oroa sig, säger Mats Lindblad.

  Utöver magsjukebakterier har vi även mätt förekomsten av en vanlig antibiotikaresistent bakterie i kycklingen. Den vi har testat för är en ESBL-bildande E coli-bakterie. ESBL står för extended spectrum beta-lactamase, och bakterier som kan producera detta ämne har förmågan att bryta ner antibiotika ur bland annat penicillingruppen.
  Antibiotikaresistenta bakterier

  Vi har inte mätt halten av resistenta bakterier, men däremot har vi undersökt vilken typ av resistens de bär på. I den danska kycklingen hittades två sorters resistens, ESBLA och ESBLM. ESBL-bildande bakterier hittades i kycklingfiléer från nästan alla leverantörer, med undantag för Eldorado.

  – Men det är nog bara så att vi råkade få bra prov därifrån av en slump, eftersom vi har hittat bakterierna i andra kycklingar som har slaktats på samma anläggning, säger Anna Edberg.

  Kronfågel och Guldfågeln är de största leverantörerna av kyckling i Sverige. Vi hittade ungefär lika mycket campylobacter i proverna från dessa leverantörer, men mer ESBL i proverna från Guldfågeln. Ingen kyckling från någon leverantör var helt fri från både ESBL och campylobacter.
  Försvinner vid upphettning

  Om en människa får i sig resistenta E colibakterier blir man inte nödvändigtvis sjuk på en gång. Men risken är att de när de hamnar i våra tarmsystem blandar sig med de bakterier som finns naturligt i människans bakterieflora.

  De antibiotikaresistenta generna kan då föras över till dem, och resistensanlaget blir kvar längre i vår tarmkanal. Om E coli-bakterien som bär på anlaget till exempel orsakar en urinvägsinfektion eller en sårinfektion och man behöver behandla med antibiotika uppstår problem.

  Eftersom bakterierna är resistenta mot antibiotika tar den inte, och infektionen blir svår att bli av med. Det finns fortfarande antibiotika som biter även på dessa bakterier, men det kan ta längre tid innan man hittar antibiotika som hjälper.

  För en sjuk person med dåligt immunförsvar, eller för någon som fått till exempel blodförgiftning då man snabbt behöver läkemedel, kan konsekvenserna bli förödande.

  Även ESBL-bakterier försvinner vid matlagningen.

  – Maten har troligtvis en ganska liten roll i spridningen av antibiotikaresistens i samhället. Men resistens är ett stort problem som innebär att vi riskerar att dö av vanliga infektioner som vi i dag enkelt botar med antibiotika. Därför är det viktigt att vi försöker stoppa alla möjliga vägar för spridning av resistensen, säger Anna Edberg.

 • Sara 19 november 2013, 22:32

  Jag har varit drabbad av campylobacter ett antal gånger. Inget jag rekommenderar! Och då äter jag inte fågel alls. Ena gången var nock från lax. En andra gång satt jag på ett plan i nio timmar, från Etiopien till Bryssel. Absolut inget ja rekommenderar! Spy på flygplanstoa när någon annan är dålig i magen på annat sätt, Inget jag rekommenderar! Campylobacter över lag är nära döden upplevelse! Man (iaf jag) blir jäkligt sjuk! Detta är en av anledningarna till att jag är noga med vad jag äter. Sverige e inte prickfritt, men de e iaf säkrare än o köpa från nåt annat land!

 • cilla 29 december 2014, 19:54

  Är du naiv på riktigt?

  Att det finns människor som inte vill se religiösa inslag i sin vardag är en rättighet och stor del av religionsfriheten och sist men inte minst: dessutom är Sveriges enda halalcertifieringsföretag, Islamguidens Halalcertifiering AB, grundad av en extrem organisation som menar att islam rättfärdigar kvinnomisshandel,

  Tack för att du står upp för en sådan kvinnokränkande religion, Bra gjort.

 • My 23 juli 2015, 3:57

  Frågan verkar ha fått fart igen, i alla fall på sociala medier. klocktent skrivet. Inte bryr jag mej om ifall kycklingen får en bön i sin sista stund i livet. Vad vet jag vad jägaren jag köper viltkött av sjunger för psalm. Jag är inte religiös, men firar jul och påsk som många andra svenskar som heller inte är troende. Hittade en intressant sida, Kronfågels frågor och svar, och där säger man att Danpo bedövar innan slakt. Kanske har det då ändrat sig? :

  Danmark

  Hur slaktas kyckling under varumärkena Danpo, Chicky World och Ivars?

  All slakt inom Danpo följer dansk djurskyddslagstiftning. Danpos anläggning är godkänd för halalslakt. Halalslakten inom Danpo innebär alltid att djuren bedövas. Slaktprocessen styrs av en dansk veterinär som är anställd av Food & Drug Administration och slaktprocessen övervakas kontinuerligt av en slakterimedarbetare. Halalmärkningen finner man på förpackningarna.
  Vad utmärker Halal inom Danpo

  • Djuren är bedövade och slakten övervakas av oberoende veterinärer

  • Slaktlinjen är vänd mot Mecka.

  • Medarbetaren/övervakaren är muslim och är godkänd av Islamisk Kulturcenter i Köpenhamn.

  • I slaktens början samt varje gång det varit paus i produktionen så läser medarbetaren en bön.

  Vill ni veta mer om dansk kyckling finner mer att läsa på danpo.dk

  http://www.kronfagel.se/sv/start2/fragor-svar

 • Per 23 juli 2018, 1:30

  Jag håller med om att frågan om välsignad kyckling eller ej är trams. Således är hela halal-grejen trams och självklart då även alla andra motsvarigheter inom alla andra religioner.