≡ Menu

Rapport från Massajland

Masajerna och deras hyddor

– Från att ha varit blyga, utan självförtroende och knappt kunnat svara på tilltal har dessa kvinnor numera en enorm energi, stolthet och stora förhoppningar för framtiden. 250 kvinnor i 26 byar gör smycken av glaspärlor som de säljer på den lokala marknaden men det som verkligen har gjort skillnad är de tusentals armband som har exporterats till till We Effect i Sverige och som säljs i nätbutiken. Det berättar Damien som arbetar som landsbygdsutvecklare i området precis på gränsen mellan Kenya och Tanzania.

Vi är sex damer från Konsumentföreningen Stockholm, KF och biståndsorganisationen We Effect Sverige som gör nedslag bland massajerna. De vandrar med sina stora hjordar av av getter, får och kor över det torra, torra busklandskapet omgärdat av vackra bergskedjor. Vi ska se hur pengarna som samlas in av oss via öresavrundning på Medmerakortet och på annat sätt kommer till nytta.

Med pengarna från halsbanden kan de investera, köpa djur, föda upp och sälja och långsamt, långsamt, en tegelsten i taget, bygga sina hus med högt i tak, riktiga golv, kök och toalett. Till skillnad från de hyddor de bor i idag. Beckmörkt, knappt ståhöjd och med eldstaden inomhus som gör luften fyllständigt livsfarlig för de många barn och vuxna som trängs i varje hydda.

Ett armband är det samma som tegelstenar till hus som bygger bättre hälsa och framtid för familjerna. Bra idé.

Pengarna vi samlar in genom We Effect går i detta område går till småbönder och deras familjer för rådgivning, utbildning i jämställdhet (det behövs) hushållsekonomi, mikrofinansiering, hälsa och familjeplanering och inte minst hur man ska kunna möta klimatförändringarna genom att ta tillvara på vattnet, tåligare växtsorter och djur. Väldigt roligt att få ta del av den stora utveckling som sker.