≡ Menu

Rätt att reklamera- få känner till sina rättigheter. Ny undersökning från KfS.

Precis som jag trodde. Det är inte många som känner till att man kan reklamera en vara i tre år efter inköpet. Går plattan på spishällen sönder, gånggärnet på kylskåpsdörren eller sömmen på dina skor inom tre år efter köpet. Reklamera! Har du behandlat din ägodel varsamt och inte utsatt den för onormalt slitage och den ändå går sönder. Reklamera!

Endast 14 procent av vi som bor i Sverige känner till den rättigheten. Det visar en undersökning av SKOP som vi låtit göra. Vi blandar ihop garanti med reklamation och har garantitiden gått ut anser många att loppet är kört. Men si det är det inte. Garanti är ett frivilligt åtagande av tillverkaren eller butiken. Reklamationsrätten är inskrivet i lag. Kruxet är att eftert sex månader så är det vi själva som ska påvisa att felet har funnits på varan från början, och att det inte är vi själva som varit oaktsamma.Det kan vara knepigt.

Men såvida inte fläkten har dunsat ner på spishällen, att barnen har hängt på kylskåpsdörren eller du gått med skorna i ur och skur, sällan smörjt in dem och ställt dem under elementet så att skinnet torkat ut, så är det fel på varan om den går sönder. Saker ska hålla i minst tre år om de är av någorlunda kvalitet. Reklamera felet – och stå på dig!

Många gånger hänvisar företaget till att garantitiden har gått ut och man kan få ersättning genom sin hemförsäkring. Gå inte på det. Då får du betala självrisk och kan få ålderavdrag när det gäller ersättning. Vid normal användning och försiktighet ska varor hålla, annars är det fabrikationsfel.

Läs hur jag fick rätt när kylskåpsdörren knakade och hur min kollegaUlrika  fick ge sig trots fel på spishäll och att hon hade rätt i sak.