≡ Menu

Salmonella i köttfärs

Senaste dagarna har Coop återkallat mängder av köttfärs från butiker och kunder. Man har upptäckt salmonella i viss köttfärs. Urtrist.

Enligt smittskyddslagen måste köttfärsen destrueras. Det handlar om mängder av ton.

Salmonellabakterier liksom campylobakter dör vid upphettning till 70 grader. Det borde inte vara någon som helst hälsofara om livsmedelsindustrin tog tillbaka köttfärsen och lagar köttbullar eller annat av den och upphettar väl. Givetvis under förutsättning att kylkedjan hålls intakt från när köttfärsen återtas från butikshyllorna och tillbaka till industrin. Köttfärs som kunderna kommer tillbaka får förstås slängas, där finns osäkerhet om vilken temperatur köttfärsen har förvarats i.

Fast min idé är väl som att svära i kyrkan. Har bara svårt att se att köttfärsen slängs när den kan ätas utan risk, med rätt tillagning.

 

 

 

 

 

https://www.coop.se/aterkallelse

Comments on this entry are closed.

 • Tobias 28 januari 2013, 13:30

  Jag håller med, men jag skulle vilja ha en märkning på produkterna i så fall och jag tror faktiskt inte att konsumenterna skulle köpa mat som är gjord på salmonellakött, även om bakterierna är döda.

  • Louise Konsumentkoll 29 januari 2013, 12:42

   Givetvis skulle maten vara märkt!

 • Affi 28 januari 2013, 18:33

  Instämmer til fullo Louise och jag skulle glatt äta! Med en tydlig och bra förklaring tror jag fler med mig också skulle äta. Så är det ju med trikiner som också kan ätas om det har varit fruset, eller minns jag fel?

 • Joakim Färdig 28 januari 2013, 23:07

  Tillagning innebär aldrig en total avdödning av alla bakterier utan en reducering av vad som fanns där innan beroendes på tid och temperatur.

  Det konstiga i detta är inte larmet i sig utan att det är larm på larm. Detta indikerar att det är ett systemfel att inte rätt åtgärder vid avvikelser som dessa vidtas vilket är det mest allvarliga.

 • Joakim Färdig 29 januari 2013, 18:54

  Sedan krävs det att tillagningen sker innan sista förbrukningsdatum gått ut, i annat fall bryter de som utför förädlingen mot märkningsföreskrifterna. Vem vill medvetet bryta mot svensk livsmedelslagstiftning?

  Och med tanke på de enorma kvantiteter som på kort tid skulle tillagas skulle de krävas en större köttbullefabrik eller liknande och jag tror mig veta att ingen skulle vilja ta in salmonellaköttfärs i sina fabriker eftersom det efteråt skulle krävas en kostsam sanering av samtliga utrymmen. För att inte tala om vilka personalresurser som skulle krävas för att öppna alla paketen. Dessa köttbullar eller vad man nu skulle välja att göra skulle bli väldans dyra. Nä bättre då att elda upp färsen så det åtminstone blir till energi.

  Istället för att lägga resurser på att rädda upp just dessa partier av färs för att minska matsvinnet är det mycket bättre att satsa resurserna på att att förebygga ett återupprepande. Detta går genom att systematisk och metodiskt utföra faroanalyser för bevisligen är det något man missat i den förra faroanalysen. 100 % säkerhet går dock aldrig att nå men det går att bli bättre genom att utreda och lära.

  • Louise Konsumentkoll 30 januari 2013, 18:50

   Joakim: Javisst, men som ide! Hela grejen med att göra köttbullar av köttet är ju olaglig idag. Förresten, kycklingslakterierna hanterar ju kycklingar med campylobakter varje dag …kanske dum liknelse.