Släng inte maten – economize!

av Louise Konsumentkoll den 03 augusti 2010

Läser ”Ridderheimsrapporten”. Den är kul! Rapporten handlar om olika trender när det gäller mat. En av rådande trender kallas ”economize”.

Citat från rapportens hemsida- läs framför allt sista stycket!: ” Men nu ser vi en tydlig rörelse från eco chic till något som närmast kan liknas vid klassisk hushållning, eller som vi valt att kalla det, economize. Bakgrunden till trenden är något vi rapporterade om i förra rapporten, nämligen stegrande råvarupriser p.g.a. av en ökande efterfrågan från Asiens växande medelklass. Trenden tog riktig fart i och med den globala lågkonjunkturen, då medvetenheten om att vi behöver hushålla med resurserna slog igenom överallt i samhället.

Idag är därför det mest otrendiga att slänga mat. Att inte lukta på mjölken utan bara slänga den om bäst före datumet gått ut är rent ut sagt oansvarigt. Att använda rester på ett smart sätt i matlagningen och att sula om sina skor ger däremot sociala pluspoäng.”

Yes!!! Konsumentföreningen Stockholm är en ”trendsetter”!  Är det/blir det det mest otrendiga som finns att slänga mat har vi kommit långt! Själva har vi arbetat med frågan om all mat som slängs i flera år , och ämnet är det absolut roligaste jag jobbat med. Det innehåller alla aspekter! Kika här på hur raketfort det gått att få fans till en Facebookgrupp

  • Livsmedelsförsörjningen i världen. Om några år 2050 blir vi drygt nio miljarder människor på jorden, då kan vi inte fortsätta att kasta bort (i rika länder)  eller låta förfara (i fattiga länder)  30 till  40 procent av den mat som produceras globalt.
  • Miljöfrågor: Om vi kastar bort maten så har ju all negativ miljöpåverkan av livsmedelsproduktionen skett helt i onödan.
  • Hushålls och företagsekonomi. De flesta svenska hushåll kastar bort tusenlappar, och livsmedelsindustri och livsmedelshandel miljontals kronor varje år.
  • Teknik och förpackningar: Svårtömda förpackningar, t ex Arlas takåsförpackning, där 10 – 20 procent av innehållet kletar fast och följer med sopbilen.
  • Energifrågor: Ska maten ätas upp eller bli till bioenergi?
  • Beteendevetenskap: Hur förändra folks beteende och få dem att kasta mindre mat?
  • Socialt engagemang- hur får vi ut överbliven mat till bättre behövande
  • Och så vidare…

Vi  jobbar vidare. Just nu undersöker vi möjligheterna att göra ett kul skolmaterial med bra tips på lektioner och experiment för lärare och barn.

Läs mer här.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: