≡ Menu

Stort konsumentstöd för ökade klimatskatter

FramtidenTre av fyra svenskar tycker att det bör införas skatter och andra ekonomiska styrmedel för att begränsa försäljning av produkter som har stor negativ effekt på klimat och miljö.

Det visar Konsumentföreningen Stockholms undersökning om svenskarnas inställning till elva olika framtidsfrågor. Rapporten publicerades i veckan i samband med vårt seminarium ”Smaka på framtiden” den 9 april.

I dag publicerar FNs klimatpanel sin tredje rapport. Högst troligen föreslås en global skatt på växthusgasutsläpp och andra ekonomiska styrmedel. Åtgärder som verkar ha en bred majoritet svenskar bakom sig enligt vår undersökning.

Ur rapporten: Tre fjärdedelar (75 %) av svenskarna tycker att skatter och andra ekonomiska styrmedel för att begränsa försäljningen av produkter som har stor negativ effekt på klimat och miljö är en bra idé. Mest positiva till detta, jämfört med genomsnittet) är de med inkomst över 600 000 kr/år (80 %). Mer negativa till detta än genomsnittet (25 %) är arbetssökande (40 %).

Undersökningen är genomförd av Novus med hjälp av webbenkäter under perioden 13-18 mars 2014. 1.047 personer har svarat. Frågorna är ställda till Novus Sverigepanel som är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad. Resultatet finns sammanställt i rapporten Så möter vi svenskar framtiden som finns på www.konsumentforeningenstockholm.se. Frågorna berör bland annat robotiseringen av arbetslivet, växthuseffekten, GMO, marknadsföring, köttkonsumtion och integritetsfrågor på internet.

Läs mer om IPCCs rapport

Läs IPCCs pressmeddelande

 

 

 

 

Comments on this entry are closed.

 • Lasse 13 april 2014, 7:31

  Bör införas-kommer från DN artikeln där det påpekas att vi HAR infört en skatt på CO2 som ligger kring 1000 SEK/ton.
  En skatt som har effekt.
  Som jämförelse så ligger EUs handelspris för CO2 utsläpp på under 100 SEK/ton.
  Sen kan man fundera över klimatproblemens tyngd i media jämfört med i verkligheten.
  Modellerna visar på kontinuerlig uppvärmning allt medan verkliga temperaturen snart ligger under modellernas konfidensintervall.
  Det går bra för vår jord-bra mycket bättre än modellerat!

  • Dag Lindgren 13 april 2014, 9:14

   EUs (Kyoto signatörerrna) och Sveriges ”skatter” borde harmonieras, I första hand genom att de internationella ”skatterna” ökas. Det blir skevt om Sveriges ”skatter” ligger mer än en faktor två högre än omvärldens. Det borde räcka med att Sverige ligger i framkant.

 • Louise Konsumentkoll 13 april 2014, 7:45

  Lasse: Javisst har vi en CO2skatt, det står också förtydligat både i artikeln jag länkat till och i vår rapport där vi kommenterar frågeställningarna.
  När vi ställde frågan var det främst med utgångpunkt att se hur folk ställer sig till miljö- eller klimatskatt på ”produkter”. Frågan är en av ett batteri av frågor för att känna av ett representativt urval av svenska folkets attityder till ett batteri av ”framtidsfrågor”. Det hade varit intressant att gräva vidare i vad folk tycker om till exempel skatt på kött och textilier, som också diskuteras då och då. Kanske gör vi det framöver.

 • Dag Lindgren 13 april 2014, 9:10

  Självklart är att regelverket skall vara sådant så att det styr konsumenter mot vad som är bättre för dem, folket och miljön. Då är skatter och avgifter bra styrmedel. Då kan konsumenterna själva välja hur mycket de prioriterar sådant som är en större eller mindre belastning för jorden.
  Detta är också ett bättre sätt för samhället att få finansiering till det allmäna än skatter på låga inkomster.