≡ Menu

Sverige sackar efter i hälsoarbetet

change4Life170x125Storbritannien upphör inte att förvåna och ligger hästlängder före Sverige i en rad frågor. Bland annat arbetar man för att förbättra folkhälsan. Folk måste äta bättre, inte proppa sig sig så mycket salt och socker och inte bli så feta. Inget man kan lösa på egen hand tänker regeringen utan här måste man samarbeta med livsmedelsbranschen.Sagt och gjort. Med hälsoministern i spetsen kallas företagen till möte, regeringen definierar problemen och uppmanar branschen att ansluta sig till ett ”Public Health responsibility deal”, ungefär ”anvarsfullt åtagande för förbättrad folkhälsa”

Till dags dato har 390 livsmedelsföretag lovat att hjälpa till på olika sätt arbeta för att förbättra folkhälsan. Det handlar om minska salt, fett, socker och kalorier i livsmedlen  Det handlar om att sälja mindre alk0hol, det handlar om att göra det enkelt för arbetstagare att ägna sig åt fysisk aktivitet. Med mera.

Till exempel har saltmängden minskat i livsmedlen vilket anses ha bidragit till att tusentals personer inte har dött en för tidig död i hjärt-kärlsjukdomar och stroke, till glädje för människorna förstås men också till glädje för samhällsekonomin. Arbetet fortsätter. Nu är det restauranger och storhushåll som ska dra ner på saltet. Vidare har tuffa regler antagits för TV reklam. Att annonsera onyttigheter är förbjudet.

Regeringen sätter alltså upp mål och sedan hejar de på, sprider goda exempel och följer upp och ett och annat företag får skäll för att de jobbar för långsamt. Arbete stöds av offentliga medel för forskning, utveckling och utvärdering. Hört talas om något liknande samarbete i Sverige, mellan regering, livsmedelsbranschen och vetenskap för att på bred front förbättra folkhälsan? Nej.

Samma gäller arbetet för att minska matsvinnet. Här fick Storbritanniens regeringen mängder av företag att skriva på ”The Cortauld commitment”, ett åtagande att hjälpa till att minska matsvinnet både i det egna företaget samt att på olika sätt stödja kunder och hushåll att inte slänga så mycket mat. Matsvinnet har minskat med 20 procent. Hört talas om något liknande arbetssätt i Sverige? Nej.

UK ligger som sagt hästlängder före Sverige i målmedvetenhet på dessa områden.

Nu kommer vän av ordning att invända att folk är tjockare och mår sämre i UK än i  Sverige och att folkhälsoproblemen är större där än här, samt att matavfallet höll på att begrava ön vilket inte är fallet i Sverige. Här bränns ju de mesta matavfall upp i värmeverken. Så här är inte behovet lika stort att arbeta på samma sätt.

Jag köper inte de argumenten. No way. För att lösa de stora framtidsfrågorna måste samarbete ske mellan politik, vetenskap och företag. Det var bland annat det tunga budskapet på EAT Stockholm Food Forum häromveckan.

 

 

 

 

Comments on this entry are closed.

  • Affi 19 juni 2014, 8:36

    Skickar vidare till kommunens folkhälsostrateg….Ha en fin midsommarhelg!

  • Åsa 28 juni 2014, 10:19

    Att se att annonsering av onyttigt är förbjudet var intressant.
    Är det nivåer eller innehåll de går på då?