≡ Menu

The Salt Guru gillar salt mat

Jag fortsätter att gräva mig ner i vetenskapen kring sambandet mellan hög saltmängd i maten och ökad risk för högt blodtryck och därmed stroke och hjärt-kärlsjukdom. Om så är fallet har det tvistats i säkert femtio år. De finns fortfarande några som tycker att hög salthalt i maten borde vara en ickefråga och att WHO, EU, och alla länders livsmedelsverk är helt ute och cyklar när de försöker påverka livsmedelsindustrier och restauranger att inte häva i så mycket salt i maten. Till exempel Salt Institute i USA.

Medlemmar i denna branschorganisation är företag som producerar och säljer salt i USA. Deras mission är att visa på saltets fördelar, framförallt när det gäller ”vägsäkerhet på vintern, vattenkvalitet och ”healthy nutrition”.

Salt Institute är förstås mycket involverade i forskningen kring salt och hälsa och verkar inte missa ett tillfälle att kritisera studier som visar på negativa hälsoeffekter om man äter för mycket koksalt. Inget fel i det. Det är organisationens uppdrag.

Till sin hjälp har de ”The Salt guru”… Intressant.

http://

 

Comments on this entry are closed.