≡ Menu

Trash på Viking Line och mål för återvinning

Trashtag Viking LineHäftigt. Viking Line lanserar nya produkter, bland annat sommarhattar och väskor, gjorda av tusen gamla uniformsjackor och metervis med gamla bordsdukar. Och när Viking Line skulle byta ut sina heltäckningsmattor tog man vara på 5000 kvadratmeter matta som användas som råvara för nya mattor. Heja! Touchpoint heter företaget som tillverkar trashen.

Miljödepartementet har förslag till etappmål för textilåtervinning ute på remiss just nu.

Bland annat vill man följande:

  • Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand återanvänds.
  • År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden.
  • År 2020 materialåtervinns 25 procent av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier.
  • Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier.
  • Naturvårdsverket föreslår ett styrmedelspaket bestående av producentansvar och information för att ändra konsumentbeteende. Ett producentansvar innebär att producenter får ta ett större ansvar för att ta fram resurseffektiva textilier, utan farliga ämnen, som går att återanvända och återvinna på ett enkelt sätt.

Konsumentföreningen Stockholm ställer sig bakom de föreslagna målen med tillägg att det är jätteviktigt att man snabbt utreder hur styrmedlen för textilinsamling ska utformas så att de ideella insamlingsorganisationernas t ex Myrorna och St Erikshjälpens,kvantiteter av textil säkerställs och helst ökar.

Här kan man läsa om andra återvinningsinitiativ. Det går framåt.

 

 

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: