≡ Menu

Två konstiga politikeruttalanden om kött

PS 9/2: Läs Sven-Erik Buchts uttalande. Lite mindre konstigt, men ändå…

8/2 Två konstiga uttalanden från politiker i dagarna.

KöttLandsbygdsministern säger att det inte är något miljöproblem med vår höga köttkonsumtion i radions ”Matens Pris” och han vet inte heller att vår köttkonsumtion har galopperat de senaste decennierna. Hoppas att intervjun gjordes för mycket, mycket länge sedan och är hårt klippt. Annars är det ett riktigt bekymmersamt uttalande från en landsbygdsminister. Det stora matsvinnet och den galopperande köttkonsumtionen i Sverige och världen är ett jätteproblem ur en mängd aspekter. Men låt oss för enkelheten bara ta ett. Växthusgaserna.

Sedan påstår Carl B Hamilton, politiker i Liberalerna, läs artikeln på DN debatt.att anledningen att många i Sverige vill se mer svenskt kött i butikerna och att politiker nu också propagerar för ursprungsmärkning på restauranger är rädslan för att utländskt kött skulle vara riskabelt ur hälsosynpunkt. Nej, så är det inte. Här är några anledningar till att många av oss gärna ser en minskad import och ökad konsumtion av svenskt kött.

1. Den svenska djuromsorgen. Även om det finns ett och annat att förbättra här också.

2. Arbetstillfällen på landsbygden

3. Biologisk mångfald och öppna landskap

4. Låg användning av antibiotika i djurproduktionen.

5. Om fler efterfrågar svenskt kött får svenska bönder bättre betalt och kan fortsätta att investera i bra stallar,teknik och god djuromsorg. Se bara till att de inte blir överproduktion. Då sänks priserna igen.

Att utländskt kött skulle vara speciellt farligt tror jag det är få som tror. Att bönder i många länder- dock ej alla- häver i sina djur antibiotika ökar risken för resistenta antibiotikastammar i samhället som sådant. Men det finns ingen antibiotika i själva köttet. Det får det inte vara, det finns karenstider och kontroll vid slakterierna, både i svenska och utländska. Detta bör man vara mycket mer tydlig med i medierapporteringen. Poäng till Carl B.

Att sedan kött från bland andra USA och Australien kan vara mycket godare och mörare än svenskt ger jag också Carl B Hamilton helt rätt i. Där finns mycket mer att göra.

9/2 Kommentar från Jordbruksverket på Carl B Hamiltons inlägg: http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/debattartiklar/debattartiklar/hallbarfrihandelbyggerpakunskap.5.2038f591152c1a928a7a0f9b.html

 

 

Comments on this entry are closed.

 • Humlan 08 februari 2016, 20:22

  Växthusgaserna – palmoljeplantager är en av dom största källorna till växthusgasutsläpp.
  Ökningen av konsumtionen av vegetabiliska oljor är större än ökningen av köttkonsumtionen.
  Risodling står för ca 10 % av världens metanutsläpp.
  Ändå talar ingen om att vi borde dra ner på konsumtionen av dessa. (enligt ”Trädgården Jorden”)
  http://tradgardenjorden.blogspot.se/2016/01/ar-sknkan-verkligen-battre-skinkan.html
  Jag anser ändå att metanutsläpp som ingår i ett kort kretslopp på 10 år är neutralt – gäller även korna.
  Kor och gräs behövs för att bygga upp matjorden. Matjord är en ändlig resurs som nu håller på att försvinna i världen p.g.a. all odling av ettåriga grödor. (Forskning o Framsteg: ”Hotade Jordar”.) http://fof.se/tidning/2015/8/artikel/hotade-jordar
  Den ökade köttkonsumtionen sker tyvärr med kyckling (= spannmålsodling) medan nötköttskonsumtionen (= gräs) minskat något.

  • Louise Konsumentkoll 09 februari 2016, 13:22

   Humlan: Just på grund av att risodling ger mycket klimatutsläpp har jag för mig att FN förordar ökad odling globalt av potatis, så den frågan är verkligen uppmärksammad. Håller med dig om att kor är värdefulla, de äter sådant vi inte själva kan äta som precis som du säger och vall är mycket värdefullt i växtföljden. Men oavsett, så ökar köttkonsumtionen världen över vilket ökar på växthusgasutsläppen. Till palmoljans fördel är att den är högproduktiv, den ger cirka 5 ggr mer olja per ha eller mer jämfört med t ex rapsolja. Sedan finns det mängder av nackdelar. http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-frndrade-marknader/1551360-palmolja

 • Humlan 10 februari 2016, 12:10

  Du skriver: ”Men oavsett, så ökar köttkonsumtionen världen över vilket ökar på växthusgasutsläppen.”
  Men även i övriga världen så är det väl kyckling som står för en enorm ökning och nötkött står still.
  Menar du då att det är ökningen av kycklingköttkonsumtionen som skapar ökade utsläpp av växthusgaser??