≡ Menu

Fel om förbud mot GI och LCHFmat

FoG är klyftigtExpressen rubrik i fredags: ”LCHF och GI-mat kan komma att försvinna”. Givetvis är det inte sant. Vi får äta vilken mat och enligt vilka metoder vi vill. Tallriksmodellen, 5/2,GI, Medelhavskost,  LCHF, blodgrupp, grapefrukt, Scarsdale, pulvermetoden med många fler. Det som inte längre är tillåtet är att märka livsmedelsförpackningar med ”GI” eller ”LCHF” eller något annat som kan antyda att ett livsmedel är bra för hälsan såvida inte uttrycket är godkänt i EUs förordning om hälso- och näringspåståenden. 

Helt okej tycker jag. Det finns inga kriterier fastställda för LCHF eller GImat så det finns stor risk för vilseledning.

Men vad som är synnerligen knäppt i lagstiftningen är att företag inte får antyda att vissa livsmedel är nyttiga, även om Livsmedelsverket uppmanar oss att äta mer av dem genom sina egna kostråd. Således får det inte över grönsaksdisken i butiken stå en skylt med  exempelvis ”Ät mer frukt och grönt- det är bra för hälsan” eller ”Ät gärna fisk två till tre gånger i veckan, det är nyttigt” över fiskdisken.

Nu kommer  Nya Nordiska Näringsrekommendationer (NNR 5) som bland annat förordar att vi ska äta mer nötter och fröer och dra ner på socker och salt. Inte heller det får antydas i marknadsföringen om jag förstår rätt. Så dumt.

Skyltar med officiella kostråd lite här och var hade väl varit bra verktyg i kampen mot dåliga matvanor, fetma och ohälsa- eller hur?

Jag tycker ICA har kommit på ett bra uttryck när de vill uppmuntra oss att äta mer frukt och grönt i sin senaste reklam. I stället för att skriva att frukt och grönsaker är ”nyttigt” som är förbjudet i marknadsföringen så skriver man ”klyftigt”:

” Mer frukt och grönt är klyftigt!” står det i reklamen. Smart ICA!  Tror och hoppas att myndigheterna inte kan racka ner på det.

 

Comments on this entry are closed.

  • Affi 16 juli 2013, 14:34

    Instämmer i det mesta men att det går att slingra sig åt synonymhållet vet i sjutton om de går på. Men friskt vågat hälften vunnet….

    • Louise Konsumentkoll 16 juli 2013, 15:18

      Hoppas.Här tycker jag civil olydnad är på sin plats!