≡ Menu

Miljödebattörer ljuger

Fy tusan vad svårt det är att hålla koll. Läste en debattartikel i GP häromdagen, av en företrädare från miljöorganisationen Ren åker- Ren mat. Spannmålen i Kungsörnens mjöl gödslas med slam skrev de och redovisade förhållandevis höga siffror av uppmätt kadmium i fullkornsmjöl, ett ämne som vi bör ha i oss i så låga mängder som möjligt, inte minst barn. Kadmium påverka njurarna negativt.

Konstigt tänkte jag, gödslas Kungsörnens mjöl med slam? Har för mig att Kungsörnens har kontrakt med odlarna av brödsäd att de inte ska gödsla med slam.  Uj,uj, uj det var inte bra…tänker jag.

Men debattörerna ljuger. Jag blir så himla arg. Kungsörnens mjöl gödslas inte alls med slam. Det säger Claes Johansson, Lantmännens  miljöchef, när jag talar med honom. 

Hur tusan ska man som vanlig konsument kunna hålla koll, när till och med jag som har det som arbete har svårt att skilja agnarna från vetet?

Ren åker- Ren mat är starka motståndare till slamgödsling på åkermark. De har de all rätt i världen att vara och det är utmärkt att den diskussionen förs. Men kör för tusan med schyssta metoder! Ljug inte! Miljöfrågorna kommer inte ett endaste steg framåt om miljöorganisationer far med osanning. Skäms!

Nu ska jag försöka få fatt på Semper. Har nämligen för mig att de har ett väldigt lågt gränsvärde för deras fullkornsvällningar och gröter. Återkommer!

PS Kadmium finns naturligt i marken, och på vissa ställen som i Blekinge i höga halter. Dessutom tillförs det från luften, det finns i handels- och stallgödsel ( jämförelsevis lite i Sverige dock) samt kan tillföras via slam från reningsverken. Fullkornsmjöl för övrigt innehåller alltid mer kadmium än vanligt siktat mjöl eftersom skalet siktas bort där kadmiumet har fäste,  se debattartikeln.

PSS 7 okt: Här är ett nytt inlägg från Claes Johansson på Lantmännen samt kommentarer

PSS 8 oktober: Det pågår en högljudd diskussion angående GPs artikel med till dags dato 72 kommentarer, varav många lärorika för den som vill veta mer. 

PSS 8 oktober: Pratade med Semper igår. Nej, deras spannmål till barnmat får inte ha slamgödslats sedan lång tid tillbaka, och de sätter egna (låga) gränsvärden. Eftersom kadmiumhalten skiljer sig från år till år beroende på årsmån, skörd, storlek på kärnor etc kan kadmiumhalten variera och därmed Sempers  gränsvärde. De använder spanmål med så lågt innehåll av kadmium som möjligt varje år. Och som samtidigt uppfyller Sempers övriga kvaliteskrav förmodar jag.

Comments on this entry are closed.

 • Gunnar Lindgren 06 oktober 2011, 14:30

  Det måste finnas en missuppfattning här. Ren Åker Ren Mat har inte alls sagt att Kungsörnens mjöl är framodlad i avloppslam. Däremot har vi sagt att Lantmännen, där Kungsörnen ingår, tar emot slamodlad råvara och levererar detta till livsmedelsföretag. Jag hoppas att du Louise vill klaragöra detta och jag hoppas att din ilska härmed också dämpas!

  Hälsar
  Gunnar Lindgren

 • Louise Konsumentkoll 06 oktober 2011, 23:27

  Gunnar: Nu har jag läst debattartikeln ytterligare en gång och nej, min ilska dämpas inte. Jag blir änu argare!

  Så här står det ingressen i artikeln: ”Högt uppmätta halter av kadmium, särskilt i fullkornsmjöl från Kungsörnen, kan vara hälsofarligt. Spridning av avloppsslam över åkermarken kan vara en av bovarna..” Och sedan fortsätter artikeln på samma försåtliga sätt.

  Inom markandsföringslagen, med domar och prejudikat handlar det om vilken uppfattning läsaren får av budskapet ”vid en hastig genomläsning”. Givetvis får läsarna uppfattningen att Kungsörnens mjöl är gödslat med slam. Kom inte och påstå något annat.

 • Lotta 07 oktober 2011, 7:45

  måste faktiskt hålla med, man får uppfattningen om att Lantmännen tillåter slamanvändning på all åkermark. Jag var faktiskt tvungen att gå in på Lantmännensn hemsida för att kolla och de tillåter inte slam på åker för livsmedelsdoruktion (dock för foderproduktion).

  slam är en het fråga som måste diskuteras men på rätt nivå och med fakta! Sen väntar vi fortfarande på att miljödepartementet ska få tummen ur och få till nya slamförordningen som ska reglera användningen och underlätta för kommunerna vid tillståndsgivning för slamspridning

 • Louise Konsumentkoll 07 oktober 2011, 8:47

  Nu har Gunnar Lindgren, Ren åker-Ren mat, och jag haft ett samtal. Ja, jag håller med om att påstå att någon ljuger är starkt. Tror aldrig jag har skrivit något sådant tidigare, och hade betänkligheter när jag gjorde det, det ska erkännas.

  Och nej, det står inte rakt ut att Kungsörnens mjöl är slamgödslat, det håller jag med Gunnar om, men jag vidhåller att det är det man som läsare uppfattar.
  Ingenstans i artikeln står att Lantmännen förbjuder slamspridning på åkrar där brödsäd odlas. Att undanhålla väsentlig fakta är också att fara med osanning, tycker jag. Rubriken får stå kvar.

  Artikelförfattarna undrar enligt Gunnar om de uppmätta kadmiumhalterna kan bero på att någon odlare uppsåtligt bryter Lantmännens kontrakt. Men skriv då det rakt ut, klart och tydligt!

 • Lena Jarlöv 07 oktober 2011, 21:41

  Louise!
  Jag tycker det är väldigt tråkigt att de få konsumentföreningar som finns inte försvarar konsumenternas rätt till hälsosamma livsmedel. Jag hoppas ni åtminstone har besvarat Livsmedelsverkets remiss ang sänkta gränsvärden för kadmium, där man föreslår att bibehålla hälsofarliga gränsvärden i bl a mjöl. Just därför att våra myndigheter är så snärjda av näringslivslobbyn inom EU förmår de inte på egen hand upprätthålla hälsomässiga regler. Faktum kvarstår – ett barn på 10 kg kan bara äta 58 gram om dagen av Kungsörnens fullkornsmjöl utan att överskrida det rekommenderade tolerabla intaget (2,5 mikrogram per kg kroppsvikt och vecka).

  Lantmännen bidrar i allra högsta grad till att öka kadmiumhalterna i marken genom att ta emot råvaror odlade på slambehandlade åkrar. Och slam innehåller mycket mer kadmium jämfört med annan gödsel som används i Sverige. Ja, om man räknar med växttillgängligheten är kadmiuminnehållet per kg tillgänglig fosfor skyhögt! Detta är svårt att få månniskor som inte är kemister att förstå. Men fosforn i avloppsslammet fälls ju ut med fällningskemikalier, metaller och annat och är hårt bunden för att inte följa med ut till recipienten.

  Dessutom lagras kadmium upp i marken, så det hjälper inte med karenstider som man hänvisar till när man söger att man inte tagit emot slamodlad spannmål.

  Jjag vidhåller att Lantmännen genom sin dominerande roll har ett orhört ansvar för höga kadmiumhalter i många livsmedel.

  Säg gärna att vi ljuger, men samla sen ihop er i Konsument Stockholm och gör själva en insats för att minska halterna av kadmium och andra hälsofarliga ämnen i maten!

  Vänliga hälsningar
  Lena Jarlöv

  • Louise Konsumentkoll 08 oktober 2011, 8:01

   Lena: Jag försvarar konsumenternas rätt till korrekt information. Se min dialog ovan med Gunnar. Slamdebatten tjänar inte på oschyssta medel.

 • Gunnar Lindgren 08 oktober 2011, 8:26

  Hej,
  Självklart vill vi att råvaror till all vår mat skall kunna hämtas från vårt eget jordbruk. Men detta försvåras och omöjliggörs om jordbruket inte följer rekommendationen att använda gödsel med lägre kadmiumhalt än 10 milligram per kilo fosfor. Det är vad som krävs om inte kadmiumhalten i åkermark/växter/njurar skall fortsätta öka. Halten i vanligaste konstgödseln är 3 – 5 milligram, i källseparerad urin 0,7 milligram, men certifierat slam cirka 30 milligram. Det mesta av detta kadmium kommer från biltvättar, trafik, metallföremål, verkstäder, luftnedfall på hårdgjorda ytor etc. Detta skall inte tillföras livsmedelsproduktionen och är möjligt att undvika. Den del som kommer från urin och avföring är förhållandevis liten.
  Vi kommer tyvärr att hamna vid import om inte slamspridning och annan tillförsel av kraftigt kadmiumförorenad gödsel upphör.
  Jag tycker det hade varit bättre för konsumenterna om Konsumentföreningen och ditt inlägg hade behandlat de höga kadmiumhalterna i fullkornsmjölet och inte minst de höga halterna av cancerframkallande PAH, i stället för att bekymra sig över vilken rubrik GP valde att sätta på Lenas artikel.

  • Louise Konsumentkoll 08 oktober 2011, 9:24

   Gunnar: Jag bekymrar mig inte över vilken rubrik GP har satt på er artikel och jag bekymrar mig inte över skrivningarna i stort i artikeln. Jag bekymrar mig över vad som inte står i artikeln. Det tycker jag tydligt framgår både av mina inlägg och av vår diskussion per telefon.
   Jag har följt slamfrågan i flera år och är positivt inställd till Revaqs ambitioner i stort att se om det går att ta fram ett slam som kan använda utan risk för åkermarken eller hälsan.
   Var gränsvärdena ska ligga vill inte jag uttala mig om, det skulle kräva många dagars efterforskningar, och den tiden har jag inte just nu. Det beror inte på ointresse för frågan utan jag har annat på en fullspäckad agenda.
   Att jag inte omedelbart omsluter Ren åker- Ren mats alla argument och gränsvärderesonemang, det får du, Lena och Ren åker-Ren mat ta. Helst utan att beskylla mig för att ”inte försvara konsumenternas rätt till hälsosamma livsmedel”.

 • Rolf Löfgren 08 oktober 2011, 9:51

  Avloppsslam, certifierat eller inte, kan klassas som kemiskt riskavfall. Ingen vet och inga analyser har gjorts till 100% vad slammet innehåller. När slammet väl har lagts på en åker så är den smittad för all framtid. Det spelar ingen roll om åkern används för foder eller energi dom närmaste åren. Tillförd kadmium och andra tung metaller dessutom andra giftiga ämnen (t.ex. medicinrester) finns för alltid i marken.

 • Rolf Löfgren 08 oktober 2011, 11:49

  Chalmers har gjort en mycket intressant rapport om avloppsslam och REVAQ. Där finns också förslag hur frågan ska lösas.
  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/90240.pdf

 • Louise Konsumentkoll 07 oktober 2011, 14:55

  (se pinback ovan): Hej Bengt,
  Håller med dig om att det är viktigt med öppenhet. Så här står det på Sempers sajt:
  Vilken är den högsta kadmiumhalt Semper accepterar i produkterna?

  ”All mat från Semper uppfyller svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Därtill har Semper egna, än mer strikta gränser för vissa angelägna främmande ämnen, däribland kadmium. Dessa egna gränser kan växla från år till år. Det beror på att lägsta möjliga halt varierar för varje odlingssäsong. Därför gör vi en bedömning efter varje odlingssäsong och sätter Semper gränsen efter det bästa vi kan hitta på svenska gårdar.
  Det står även att de gör barnmat från spannmål på gårdar som inte har slamgödslats.

  Jag tycker att ” det bästa vi kan hitta på svenska gårdar” är ett intressant statement.
  Anser du Bengt, Gunnar med flera att kadmiumhalten är så hög generellt i Sverige att man bör importera fullkorn från andra länder med lägre naturlig kadmiumhalt att göra barnmat av?