≡ Menu

Barn smittade av ehec – gör läkarkåren tillräckligt?

I dag fortsätter SvD sin artikelserie om att antalet personer som smittas med ehec ökar. Jag uttalar min stora oro i artikeln, att åtgärder måste sättas in snabbt och att bönderna inte ska drabbas av kostnaderna. De har det tufft redan och bakterien är inte deras förskyllan. 

Enligt Svensk Djurhålsovård arbetar man med flera åtgärder, vilket inte framgår i Svenska Dagbladets artiklar. Bland annat tas nu prover från 125 nötkreatursgårdar i Sverige sex gånger per år för att  mäta förekomst av smitta och utvärdera provtagningsmetoder som är enkla och billiga. Metoder testas  för att sanera/smittreducera smittade besättningar och en studie förebereds för att ett vaccin mot vtec (ehec) hos nötkreatur. Förhoppningsvis sjösätts ett kontrollprogram så snart som möjligt. Från veterinärt håll arbetar man på, kort sagt, med de resurser man har. Och det finns mer att göra.

Smittvägarna är luriga. En fråga är hur det kommer sig att väldigt små barn smittas. De vistas väl sällan i närheten av kor och äter för det mesta barnmat eller anan kokt mat,  bakterien dör vid 70 grader. Anstränger sig  läkare och forskare tillräckligt för att reda ut hur folk blir smittade?  Innan  man vet det är det svårt med effektiv smittbekämpning. Här fattas kunskap.

Här har Gunnela Ståhle skrivit en blogg i ärendet.

Comments on this entry are closed.

 • Joakim 12 september 2011, 13:52

  Tack för tipset en artikelserie som gått mig förbi. Ska lusläsa den och återkommer då detta är något som jag tar upp vid varje föreläsning.

  Ha De Gott / Joakim Färdig

 • Joakim 12 september 2011, 14:17

  Mina första rektioner efter att ha ögnat igenom artikelserien är att:

  – Möjligen är ökningen inte någon verklig ökning då det kan förhålla sig som så att inrapporteringen av de som insjuknat nu fungerar bättre i synnerhet efter all uppmärksamhet i media. Alltså ser det ut som en ökning. Det är såklart inte desto mindre allvarligt.

  Att hindar smittan helt ute på gårdarna tror jag är omöjligt så till vida man inte låser in nötkreaturen i hallar likt så som man idag föder upp kyckling. Så länge nötkreatur vistas ute kan de alltid dra på sig smitta.

  Med andra ord måste man jobba ännu bättre än vad man redan gör med HACCP (ett verktyg för säker mathantering) från jord till bord. Och om detta skulle jag kunna skriva en bok men hinner inte just nu 😉

  Ha De Gott / Joakim