≡ Menu

Resistenta bakterier dödar 25 000 per år

 

Oavsett vilket ämne jag funderar över för bloggen i dag så känns alla så otroliga futtiga i jämförelse med den enorma katastrof som har drabbat Haiti. Död, lemlästning – och redan fattiga människor blir ännu fattigare. Vilket paradis på jorden Sverige är i jämförelse med många andra länder. Bland annat för att vi inte drabbas av naturkatastrofer.

En koppling kan dock vara till Svenska Dagbladets utmärkta artiklar om antibiotikaresistens i veckan. Haiti kommer att behöva mängder av antibiotika för att hindra infektioner. Då är det viktigt med potenta läkemedel och en katastrof om de tappar i läkekraft. I dag ser vi att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotikan på grund av den omfattande, ofta onödiga, anvädningen.

Vi måste sätta tryck i frågan internationellt, och se till att antibiotika används endast när det är absolut nödvändigt. Vi måste hjälpas åt. Konsument- och patientorganisationer, läkare, politiker, myndigheter, veterinärer – alla inblandade. Jag tar upp frågan i veckan med paraplyorganistionen Sveriges Konsumenter som har mycket kontakter med konsumentorganisationer i världen. Är frågan på dagordningen där?

Tack vare antibiotikan, sägs det,  har meddellivslängden ökat med 10 år globalt. Värsta scenariot är att meddellivslängden återigen minskar.