≡ Menu

Om Louise Ungerth

Bloggen Louise konsumentkoll upphörde 1 juni 2017. 


Chef Konsument och Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

Född och uppvuxen i Göteborg. Som barn drömde jag om att köpa en gård och bli lantbrukare. Jag gick kurser på olika lantbruksskolor och arbetade därefter bland annat som traktorförare, skördeskadeuppskattare och cowboy i Argentina. Under några år arbetade jag på Akademibokhandeln i Stockholm. I början av 80-talet tog jag lantmästarexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Skåne.

Efter lärorika år på olika befattningar inom Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, sökte jag för 1996 tjänsten som chef för konsumentfrågor vid Konsumentföreningen Stockholm.

Jag fick jobbet – och har sedan dess som uppgift att lyssna på föreningens medlemmar samt att informera och påverka myndigheter, politiker och näringsliv och inte minst Coop, i detaljhandelsrelaterade konsument- och miljöfrågor. Och det går att påverka. Jag kan inte tänka mig ett roligare arbete.

Jag är ledamot i:
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

KSLAs kommitté för värdeskapande i livsmedelskedjan

Framtidens lantbruk, SLU

Dialoggruppen för arbetet med en svensk livsmedelsstrategi

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Samrådsgruppen för livsmedelsförsörjning (SKAL)

Tidigare ledamot i Sveriges Lantbruksuniversitets styrelse, SLU, samt bland annat Konsumentverkets insynsråd och Livsmedelsverkets konsumentpanel men har nu lämnat över de uppdragen till mina kollegor.

Född: 1952
Familj: Man och två söner, syskon, föräldrar, vänner och kolleger.
Intressen: Läsa, resa, sjunga, bio, trädgård och att lata mig.
Dold talang: Sifferminne, fast det börjar svika. Bra på att backa med släp.