≡ Menu

Bisfenol A och konservmat- några frågor

Utmärkt att Svenska Dagbladet har testat om konservburkar släpper det hormonstörande ämnet Bisfenol A till maten. Det gör konservburkarna  uppenbarligen.

Men jag saknar information i artikeln som gör att jag som läsare kan förstå om det är mycket eller lite bisfenol A som journalisterna kissar ut. EUs gränsvärde är satt till 50 mikrogram( mikrogram = miljondels gram) per kilo kroppsvikt och hormonstörande effekter har uppmätts i djurstudier i så låga halter som 0,025 mikrogram står det i artikeln. Är det också per kilo kroppsvikt på råttan- eller?

Journalisterna som har ätit konservmat kissar som mest ut ut 85,92 nanogram( nanogram = en miljarddels gram)per milliliter urin. Går det att räkna om den halten till ”mikrogram per kilo kroppsvikt”?  Det är en väldig skillnad på nanogram och mikrogram. Först då kan ju jag som läsare jämföra gränsvärdet- även om det är för högt satt enligt många- med hur mycket Bisfenol A journalisterna fick i sig och först då har jag möjlighet att ställa det ena värdet i relation till de andra. Inte sant?

Jag undar också hur snabb halveringstiden är för Bisfenol A. Är det ett ämne som stannar kvar länge i kroppen eller ej?

Och till sist en fundering till utan att för den skull förringa nyhetsvärdet i artikeln på något sätt: En ökning av Bisfenol A med 4 600 procent låter verkligen alarmerande, men är utgångspunkten nästan noll så blir ju en ökning lätt tusenprocentig.

Hur som helst: Artikeln är tänkvärd och kommer att resultera i att man gör fler tester på konservburksmat, i Sverige och globalt. Bra.

Till sist: Finns det inget annat material man kan klä konservburkar med än sådant som innehåller Bisfenol A?  Ämnet har ju varit omdiskuterat i många år. Eller har man bedömt riskerna som försumbara?

PS 7 juni: EFSA, EUs ”livsmedelsverk” har knappast suttit med armarna i kors när det gäller Bisfenol A. Man har också beslutat att göra en ny riskbedömning, den senaste gjordes 2010, och titta på nya data om lågdosexponering.

 

Comments on this entry are closed.

 • Henrik Ennart 04 juni 2012, 12:47

  Hej,
  Som framgår av artikeln i SvD ligger de halter som uppmätts i urinen under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna. Närmare bestämt motsvarar halterna ungefär en 50-del av EU:s tolerabla dagliga intag.
  Är detta ett lugnande besked?
  Just den frågan ebatterar just nu forskare i hela världen, bland annat vid en stor EU-konferens i sommar. Bakgrunden är att drygt 200 studier gjorda av välrenomérade forskare vid ansedda universitet vid djurförsök hittat skador vid halter som enligt myndigheterna borde vara ofarliga.
  Medan EU:s TDI är 50 mikrogram per kg kroppsvikt visade SVD:s resultat på halter motsvarande 1 mikrogram per kg kroppsvikt. Resultat som forskare rapporterat de senaste åren visar att just den halten vid djurförsök orsakat långsiktig cancerogena effekter samt reproduktionsskador. Vid väsentligt lägre halter på 0,025 mikrogram per kg kroppsvikt (alltså en 40-del av SvD:s värde) har det rapporterats permanenta förändringar av genitala organ och cellförändringar i brösten.
  Vi på SvD kan självklart inte avgöra vad som är rätt och fel i den akademiska diskussionen kring riskerna med hormonstörande kemikalier. Vad vi däremot kunnat belysa är att konservburkar tycks vara en kraftigt underskattad källa till att människor i Sverige exponeras för bisfenol A. Denna exponering tycks dessutom vara väsentligt större än via de kvitton och renoverade vattenrör som nu utreds av regeringen.

 • Louise Konsumentkoll 04 juni 2012, 13:02

  Henrik: Tack! Nu kan jag jämföra. Om det sedan är ett lugnande besked eller ej att ni hittade mostsvarande 1 mikrogram per kilo kroppsvikt – inte vet jag. Har man sett allvarliga förändringar vid 0.025 mikrogram Bisfenol A per kilo kroppsvikt i djurförsök så är ju 1 mikrogram mycket.

  Min poäng är att siffran 1 mikrogram borde ha stått i artikeln för tydlighetens skull och inte en jämförelse med nanogram per milliliter urin. Det kan du väl hålla med om?

  Läsare: För övrigt har jag och ”Kemikaliedetektiven” en pågående diskussion om Bisfenol A på http://blog.svd.se/redaktionschefsbloggen/2012/06/04/undersokande-journalistik-med-nya-metoder/#comment-546899625 om någon är intresserad!