≡ Menu

Plast på åkern- sitter vi på en miljöbomb?

akerPlast i haven pratas det mycket om – men plast på åkern? Några artiklar går att hitta. De handlar om att reningsverken skiljer av de flesta mikroplasterna från avloppsvattnet, vilket är bra, men plasten hamnar i rötresterna stället för i haven och rötresterna läggs ut på bondens åkrar. Vilket är dåligt. Kanske, för forskningen är i sin linda.

Men tänk allt matavfall som går till biogasanläggningarna. Tänk all plast och plastförpackningar som hamnar i matavfall hemma i köket. Några oavsiktligt,  som livsmedelsförpackningar. Några avsiktligt som matavfallspåsar av till exempel majsstärkelse. Majsstärkelsepåsen är en bioplast som är komposterbar, men den behöver hög värme och syre för att brytas ner. Den miljön finns inte i de flesta biogasanläggningar i Sverige, inte heller i trädgårdskomposten om någon nu trodde det. Därför måste plast och annat som hamnar i matavfallet skiljas av i ett första steg innan matresterna gå in i rötkammaren. På del flesta ställen.

Men hur effektiv är avskiljningen?  Hur mycket plastbitar följer med rötresterna ut på åkern? Vem kollar? Vem mäter? Vem forskar om eventuella miljörisker?

Ingen, verkar det som efter några telefonsamtal. Kan det bero på att vi inte gärna ifrågasätter något som i grunden är mycket gott? Som att göra energi och bränsle av matavfall, och kunna göda åkrarna och sluta kretsloppet mellan stad och land.

Viss plast som den av majsstärkelse bryts ner efter ett tag i naturen under gynnsamma förhållanden, men den mesta plasten bryts ju inte ner, inte heller sockerrörsplast som många tror.

Kanske oroar jag mig i onödan. Bra i så fall. Men det här måste någon titta på. Bums.

Tillägg  22 sept: Jag har rotat vidare och hittat nu en intressant liten studie som Avfall Sverige har gjort. Där hittat man endast en procent plastmaterial med matavfallet som för övrigt var ganska rent när det kommer till biogasanläggningen, 93-95 procent var matavfall. Men även Avfall Sverige tycker att man måste göra en ordentlig studie och undersöka förekomst av mikroplast och plastbitar och se hur effektiv avskiljningen är med olika metoder.  Ett forskningsområde är förstås också vad som händer med den plast som kommer ut på åkern. Hur lång tid tar det för den att brytas ner, och under vilka förhållanden..

 

 

Comments on this entry are closed.

  • Humlan 22 september 2016, 10:00

    När havets djur får i sig mikroplast kan det ju leda till att dom dör, detsamma borde gälla mikro- och makrodjuren i jorden. Ekologisk odling är ju helt beroende av ett levande mikroliv i jorden eftersom det hänger på dom att omvandla gödseln till tillgänglig näring åt rottrådarna. Detta behöver verkligen undersökas mer.

  • Konsument 19 december 2016, 21:16

    Hur kommer det sig att plast hamnar i haven?