≡ Menu

Seminariet Maten som försvann

Den 4:e maj anordnade vi på Konsumentföreningen Stockholm ett seminarium tillsammans med Ax:son Johnsons stiftelse för miljö och utveckling för att åter igen lyfta problemet med att mycket mat slängs i hela livsmedelskedjan. Denna gång var det livsmedelsbranschens tur att lära av varandra och diskutera åtgärder. Nedan följer bilder och videoklipp av föreläsningarna.

[svgallery name=”Maten_som_forsvann”]Nedan hittar du fler videoklipp på andra talare.

Förpackningars inverkan på matsvinnet – Helén Williams

Vad slängs, varför slängs det och vad kan man göra åt det? – Ole Jorgen Hanssen

Intervju med Ole Jørgen Hanssen

Norgegruppens arbete med matavfall – Halvard Hauer

Erfarenheter ifrån WRAP i Storbritannien – Louise Ungerth

Matbord för 9 miljarder människor – Hur räcker maten? Anders Nordström

From field to fork – Jan Lundqvist

Erfarenheter av fysisk förstörelse av livsmedel på ICA – Madeleine Andersson

Erfarenheter av fysisk förstörelse av livsmedel på Coop – Mikael Robertsson

Erfarenheter av fysisk försörelse av livsmedel på Findus – Inger Larsson

Hur ska vi minska matsvinnet? – Ingrid Strid

Vill du se Powerpoint-presentationerna som användes så kan du hitta dem här på Axtalk, en mycket trevlig och informativ blogg av Ax:son Johnsons stiftelse för miljö och utveckling

Comments on this entry are closed.

  • Minna 20 maj 2010, 21:46

    Mycket bra, Louise, att ni tar tag i detta högaktuella ämne! Lysande arbete ni gör med att hela tiden driva viktiga frågor vad det gäller mat och miljö! Ni inspirerar och sporrar (inte bara mig, får jag hoppas)!

  • Affi 21 maj 2010, 10:25

    Nej Minna! Det är nog fler än du som inspireras till att jobba med matfrågor tack vare Louise!Härligt!

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: