≡ Menu

Antibiotikaresistenta bakterier på svenskt griskött?

Antibioitika EUNär min Mamma var blev sjuk i Frankrike för några år sedan sa läkaren till henne att det inte var tal om att hon skulle läggas in på sjukhus. ”Då får du bara antibiotikaresistenta bakterier i dig”. Så illa är det i många delar av världen. Men inte här, än.

I dag (13 nov) skriver DN om resistenta bakterier på importerat griskött. (Uppföljning 14 nov och på ledarplats)Det är tämligen osannolikt att man blir bärare av antibiotikaresistenta bakterier om man äter griskött från Danmark eller Tyskland men det är illa nog att de finns på grisköttet.

I går var jag på organisationen Vi Konsumenters tioårsjubileum, där pratades antibiotikaresistens, och om någon vecka ska jag till Livsmedelsverket och prata antibiotikaresistens. Vi i Sverige har varit urduktiga på att uppmärksamma hotet tidigt, att driva frågan om ansvarsfull förskrivning av antibiotika både i Sverige och internationellt och att hålla antibiotikaanvändningen nere i djurbesättningarna. Vi satsar hellre på att hålla djuren friska så de inte behöver behandlas med antibiotika.Här är ett bra faktablad om antibiotika och djur i EU.

MRSA, MeticillinResistenta Staphyloccus Aureus, vill vi inte ha in i Sveriges stallar, men frågan är om vi lyckas. Efter jul blir screeningen av svenska slaktsvin för MRSA klar. Jag tror att alla svinskötare håller tummarna. Det är i första hand de som arbetar med djuren som riskerar att smittas. Inte vi som äter dem. Dock betonas från experthåll att man ska vara mycket noggrann med hygienen i köket och aldrig äta rått kött för att mota Olle i grind.

Själv köper jag svenskt kött. Inte för att jag är rädd för det danska eller tyska köttet, men jag gynnar hellre svenska bönder som arbetar för en bättre djurvälfärd.

Här kom just ett pressmeddelande från Livsmedelsverket om en annan resistent bakterie, ESBL-bildande e-coli bakterie. Verkar inte vara något större problem med den bakterien kopplat till maten. Än…

Comments on this entry are closed.

  • Gunnela 13 november 2014, 17:11

    Begreppet One Health innebär att vi delar miljö, djur och människor d v s smittor sprider sig mellan människor och djur och mellan djur och människor. Livsmedelskedjan är en spridningsväg. Myndigheter som SVA och Jordbruksverket har tidigare varit väldigt bestämda kring att MRSA inte smittar till människa via livsmedel. Nu är SLV lite försiktigare i sina uttalanden. Man kan väl ändå hävda att om vi för in livsmedel och djur med MRSA, så innebär det en ökad risk för att MRSA sprider sig i miljön. Varför ser vi inte MRSA-smitta på samma sätt som campylobacter? God hygien i köket är ett måste för att undvika smitta. Vi svenskar är bortskämda med att allt är säkert.

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: