≡ Menu

Synliga kvittodata ökade köp av ekologiska livsmedel

anglamarkHur korrekt är konsumenters uppfattning om hur mycket ekologisk mat de köper?  Om konsumenter får se hur mycket ekolivsmedel de egentligen köper kan det överbrygga klyftan mellan deras uppfattning och deras faktiska inköp? Det har KTH-forskarna Jorge Zapico och Cecilia Katzeff undersökt tillsammans med Coop som bistått med inköpsdata från 65 Coopanställda som deltagit i en test av en så kallad Ecopanel

Deltagarna fick återkoppling på sina matinköp. Genom enkel grafik fick de information om hur mycket de handlade mat för varje månad och hur stor andel av det som var ekologisk. De kunde se hur  inköpen fördelade sig i olika kategorier, som t. ex. frukt och grönt, bröd och mejeri och hur ekoinköpen varierat under året. Samtidigt informerades testpanelen om fördelen med ekologiska livsmedel och sortimentet i butik. Hypotesen var att ökad medvetenhet om deras matköp också skulle innebära ökade inköp av ekologiska livsmedel.

Hur det gick?  De anställdas inköp av ekologiska livsmedel ökade med 23 procent. I en lika stor kontrollgrupp, som inte hade tillgång till tjänsten ökade inköpen också, men endast med sex procent. Försöket visar att så kallad visualiseringsteknik  kan ändra beteende.  Framöver kommer en Ekopanel i större skala att testas.