≡ Menu

Minska saltet i maten – dags för action!

saltbildHälsomyndigheter i Sverige, EU och globalt är överens om att många, många dödsfall i stroke och hjärt-kärlsjukdom kan förhindras om vi äter mindre salt. Salt innehåller natrium som kan öka risken för högt blodtryck. Många länders myndigheter har format strategier för att minska saltet i maten. Livsmedel som vi köper i butikerna och äter på restaurang står för cirka 75 % av allt salt vi får i oss, resten saltar vi själva.

Vi tycker det är hög tid att även den svenska regeringen tar i frågan i samarbete med livsmedels- och restaurangbranschen. Därför ordnar vi ett lunchseminarium nästa torsdag 18 juli där vi presenterar fakta och förslag till åtgärder.

I allt grävande efter studier och rapporter i saltfrågan hittar jag bra och övergripande information från Harvard, USA.  På engelska förvisso men kan vara intressant för den som är nyfiken. Sodium betyder för övrigt natrium och för att få fram hur mycket salt det handlar om är 1 gram natrium i koksalt = 2,5 gram salt.