≡ Menu

Coop sämst på palmolja enligt WWF- hur kan det ske???

Läser just WWFs pressmeddelande om palmolja och att Coop tillsammans med Lidl är sämst när det gäller att använda certifierad hållbar palmolja, så kallad RSPO. En olja som är bättre för miljön än annan. Mikael Robertsson, miljöchef Coop, hur i  ( h-e höll jag på att skriva men man får inte svära…) kan det vara så? Jag bara undrar???

Mikael Robertsson: WWFs rapport är upplagd på ett poängystem. Anledningen att Coop kommer dåligt ut är för att

  • Den nordiska konsumentkooperationen har haft en gemensam inköpsorganisation där medlemskapet har funnits, representerat av Finland. Det inköpssamarbetet avslutades 1 januari 2011 och Coop har helt enkelt inte hunnit att gå in med eget medlemskap. Det har varit så många andra frågor att ta i. Därför fick vi ingen poäng. Coop har varit med och stött RSPO från start.
  • I alla varukrav de senaste sex-sju åren , så fort vi har omförhandlat eller köpt nya produkter så har Coop krav på certifierad palmolja. Leverantörer som Findus och andra får ju bra poäng i undersökningen och det är just för att vi och andra ställer krav på RSPO certifierad palmolja i deras produkter. I egna varumärken är det självklart. Men vi har inte räknat ut hur mycket certifierad olja vi har, därför kunde vi inte svara på WWFs formulär, och därför får vi inga poäng för det.
  • WWFs frågorna är ställda på ett sätt som inte passar in i vårt arbete, men vi saknar också en övergripande strategi för hur vi ska arbeta med frågan. Våra varukrav är förstås mycket viktiga men vi behöver också en plattform för hur vi ska driva frågan vidare, nyckeltal etc. Det har vi inte i dag och det måste vi skaffa oss. Därför får vi låga poäng och det är bara att beklaga säger Mikael Robertsson.

Okej, det var inte  riktigt lika  illa som jag trodde. Men vi måste från föreningens sida  driva på Coops mer så att Coop arbetar mer strategiskt  med viktiga frågor som denna. Det här är inte bra…