≡ Menu

Slarvig journalistik om växthusgaser- eller jag som inte begriper?

Källa Naturvårdsverket Utsläpp av växthusgaser av svensk konsumtion

Källa Naturvårdsverket
Utsläpp av växthusgaser av svensk konsumtion

Först skriver tidningen Jordbruksaktuellt att svensk konsumtion förorsakar mer utsläpp av växthusgaser i dag än 1993. Sedan skriver de att utsläppen är lika stora som då, 70 miljoner ton CO2. Hur ska ni ha det? Eller är det jag som inte begriper…

Förresten är väl det intressanta hur mycket var och en av oss genererar i utsläpp jämfört med 1993? Per person alltså. Mer eller mindre utsläpp? Då duger det inte att räkna totala ton. Man måste ta hänsyn till befolkningstillväxten. Men det gör man sällan när statistik presenteras. Befolkningsutvecklingen är nämligen ganska uppseendeväckande. I dag är vi 1 miljon fler invånare i Sverige än 1993. Ganska mycket, speciellt för ett litet välutvecklat land med låga födelsetal.

Utsläppen per person bryr sig i och för sig inte naturen om, det är det totala antalet ton koldioxid som frestar på klimatet. Men ska man diskutera utvecklingen, huruvida vår konsumtion frestar på klimatet mer eller mindre i dag än 1993 måste man väl diskutera utsläpp per person, inte totala utsläpp.

Åstadkommer 1 miljon fler svenskar totalt lika mycket utsläpp som 1 miljon färre svenskar gjorde 1993 är det positivt, inte sant?

Vi behöver positiva nyheter.

Nå, här är fakta. 1993 genererade vår konsumtion totalt 100 miljoner ton koldioxid. 2012, som är den senaste uppgiften, är siffran 106 miljoner ton. 2012 var vi 800 000 personer fler än 1993. Per person släpper vi alltså ut färre ton växthusgaser.

Bra. Låt oss fortsätta på den vägen.

Här är mer information från Naturvårdsverket.

PS Fick just nu information av Jordbruksaktuellt att de korrat artikeln så det inte ska bli några missuppfattningar. Tack!