GMO OK!

av Louise Konsumentkoll den 15 juni 2011

Vilken himla tur att det finns journalister som Jenny Jewert. Hon formulerar på pricken mina tankar kring GMO, fast så väldigt mycket bättre. Läs hennes artikel i DN i dag om GMO.

EU  har nu satt ner fötterna kring risker och nytta med gentekniskt förändrade grödor och tagit oberoende forskare till hjälp. Det är riktigt bra.

Konsumentföreningen Stockholms inställning till GMO håller, se nedan. Men kanske kan vi stryka en mening i sista stycket. Det verkar som om den offentliga riskforskningen har fått sig en ordentlig skjuts. Vad tycker du?

KfS inställning till GMO
Genteknik bör, liksom andra växtförädlingstekniker, bedömas från fall till fall, gröda för gröda och egenskap för egenskap. Konsekvenser för hälsa och miljö beror inte på tekniken i sig utan på utsädets egenskaper och hur odlingssystemen utformas.
 
Risk- och nyttobedömning för såväl människor, djur och miljö ska göras främst utifrån vilken egenskap som tillförts grödan, oavsett om det är någon typ av genteknik eller annan förädlingsteknik som använts. I dag är det endast egenskaper utvecklade med hjälp av genmodifiering som genomgår omfattande säkerhetsbedömningar.

KfS slår vakt om att alla konsumenter ska kunna välja eller välja bort livsmedel som är framställda med hjälp av modern genteknik.  Det säkerställs genom märkning på livsmedelsförpackningarna, i enlighet med EU:s lagstiftning.

Vi tycker inte att förpackningar med kött behöver märkas när djuren har ätit gentekniskt förändrat foder. Vi vet att en sådan märkning skulle medföra omfattande kostnader och stor byråkrati. Vi vet också att det skulle vara svårt att säkerställa att märkningen var korrekt. Dessutom innehåller aldrig slutprodukten, det vill säga köttet, några spår av genmodifierade organismer även om fodret innehåller det. Om man av etiska skäl vill avstå från kött från djur som utfodrats med foder från växter med genmodifierade egenskaper kan man välja att köpa antingen ekologiskt eller kött märkt med Svenskt Sigill.

Idag behövs det mer offentlig finansiering av forskning och utveckling när det gäller genmodifierade grödor både i Sverige och globalt. Som nu är står ett fåtal företag för majoriteten av det utsäde som produceras. Det är olyckligt.

{ 7 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

Gunnela Ståhle juni 17, 2011 kl. 11:17

Läs min blogg http://gunnela.nu/2011/06/17/vardet-av-gmo-grodor-hur-valjer-regeringen-sina-utredare/ Jag håller med dig i princip. Men även om man accepterar tekniken, måste man kunna kritisera tillämpningen exempelvis herbicidresitens och användningen av antibiotikaresistensgener som markörgener. Resistens mot glyfosfat är inte hållbart i längden. Sedan är det tveksamt att göra sig beroende av kemikalieföretag. Till skillnad från KfS vill jag ha märkning av djur som ätit GMO-foder. Jag vill kunna välja bort. Problemet är polariseringen i debatten. Det gynnar inte utvecklingen att bara lyssna på Tobjörn Fagerström eller Nej till GMO-nätverket.

Svara

Louise Konsumentkoll juni 17, 2011 kl. 19:19

Gunnela: Håller med dig, debatten är alltför polariserad, ,men om du läser Jenny Jewerts artikel så är hon inte ensidig utan gör flera förbehåll. I motsats till Torbjörn Fagerström. Ett av de stora problemet med GMoodling i dag är ensidig växtföljd, den är förkastlig, då får man ogräs resistenta mot kemikalier. Oavsett växtförädlingsteknik.

Svara

Gustav Erikson juni 17, 2011 kl. 13:08

Hur är det då med grödorna? GMO grödorna ägs ju av något företag och du måste köpa utsädet från dessa företag då de har patent. Du får heller inte spara egen skörd för utsäde för det skall tydligen inkräkta på deras imatrialrätt.

Så alla bönder som vill odla GMO-grödor kommer vara tvungna att köpa utsäde av vissa företag till priser som företagen själva bestämmer och är sedan inte fria att använda utsädet hur dom önskar.

Det är nog inte rätt väg att gå. Vi skall nog se på lösningar med ett hållbarare jordbruk där vi tillvaratar större del av det vi producerar.

Svara

Louise Konsumentkoll juni 17, 2011 kl. 19:27

Gustav: Ja, att inte kunna spara utsäde är en nackdel. Men, och nu får jag verkligen leta i minnet, jag har för mig att det är restriktioner även med utsäde framtaget med andra växtförädlingstekniker. Ska kolla upp….

Svara

Alf augusti 4, 2011 kl. 6:48

Ett företag som utvecklar en ny sort (genom konventionella förädlingsmetoder) kan ansöka om att få sorten skyddad genom sk. växtförädlarrätt. Det innebär att odlare får lov att använda eget utsäde (men inte handla med det), om man betalar en licensavgift till sortägaren (företaget som framställde sorten ifråga). Det blir billigare än att köpa sk. certifierat utsäde, men det finns då ingen kontroll av utsädets kvalitet, sortäkthet, frihet från utsädesburna sjukdomar, etc. I Sverige sköter Jordbruksverket certifierigen av utsäde. Det tar 10-15 år att utveckla en ny sort (med tradtitionella metoder) och är förenat med stora kostnader. Licensintäkterna är en av förädlingsförtagens få möjligeter att få betalt för arbetet. Att använda eget utsäde utan att betala är liktydigt med piratkopiering av tex. musik & film. OK enligt vissa, inte enligt andra.

Svara

Louise Konsumentkoll augusti 7, 2011 kl. 13:25

Alf: Tack för informationen!
Affi: Ja, det är nog så att man tycker som den man litar på om man inte själv kan hålla sig uppdaterad.

Svara

Affi juni 20, 2011 kl. 10:02

Utan att avslöja mina egna tankar och ideér (jag har inte satt ner foten, tror jag) måste jag ändå säga att det är intressant att följa det ni skriver. Men hur lätt är det för den vanliga konsumenten att följa och bli säker på sin egen åsikt i sådana här frågor, det krävs onekligen kompetens och engagemang. Blir det så att man som konsument litar på den som inger bäst förtroende?

Svara

Lämna en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: