≡ Menu

Hektisk vecka

Kom just hem från Helsingborg  där jag bland annat höll en föreläsning på Campus Helsingborg (Lunds universitet) för studenter i livsmedelsteknik. Rubriken var ”Handen på hyllan – vem styr konsumentes val?” Det var ett samarrangemang med Konsumentföreningen Solidar, vår systerorganisation i södra Sverige.

Naturskyddsföreningens Gun Rudqvist, SLVs GD Inger Andersson och strategigruppens sekreterare Svanhild FoldahlDet har varit några hektiska dagar. Bland annat möte med Livsmedelsverkets strategigrupp . Det är alltid lärorikt och stimulerande och ett ypperligt tillfälle att ta upp frågor vi tycker är viktiga med verkets GD och övriga  tjänstemän.

Workshop i fredags på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Hur få  fram mat vid olika typer av kriser? Två olika scenarier spelades upp. Det ena hyfsat enkelt att lösa, det andra näst intill omöjligt. Väldigt nyttigt att samla folk från olika discipliner, allt från kommuner och brandförsvar till livsmedelsindustri och livsmedelshandel som ICA, Coop och Axfood. Min roll var att  representerade konsumenter/allmänhet.

Workshop på FOIWorkshopen var beställd av Livsmedelsverket som arbetar med ”beredskap och säkerhet i livsmedelskedjan”. I den arbetsgruppen är jag ledamot.

Apropå det… En journalistkompis tyckte att jag absolut måste redovisa i vilka styrelser och arbetsgrupper jag sitter med i, annars kunde mitt oberoende ifrågasättas.

Har själv aldrig någonsin kommit på tanken, men så kanske det kan vara.  Här är mina uppdrag:

Jag är ledamot i Livsmedelverkets strategigrupp (fd Konsumentpanel), Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets insynsråd, SMAK:s överklaganskommitté, Standardiseringskommittén för nanoteknik, Sveriges Konsumenters referensgrupp för barn och reklam och Änglamarksprisets urvalskommitté samt, som sagt, Arbetsgruppen för säkerhet och beredskap i livsmedelskedjan.

Det kan låta som några uppdrag för mycket, och det kanske det är,  men det är ju inte möten varje månad.

Jag kan påverka och jag lär mig massor själv till nytta i arbetet med miljö- och konsumentfrågor och KfS medlemmar.