≡ Menu

Industrisponsrad forskning behöver inte vara fel

Marion NestleSjälvklart har livsmedelsindustrin intresse av att släppa fram forskningsrapporter som talar till deras fördel. Häromdagen debatterades detta i ”Matens pris” i radion. Det gällde socker, inte helt otippat.

Livsmedelsindustrin, liksom all annan industri världen över finansierar mycket av den forskning som sker. Universitet och institut är till stor del beroende av industrins pengar. Det som i denna tabell kallas ”medel från EU” innehåller säkert en hel del pengar från industrin eller tid som industrirepresentanter lägger ner  i olika forskningsprojekt. Behöver inte vara fel så länge forskningen sker enligt vetenskapliga fastställda rutiner, och vill jag betona, så länge forskningsresultaten redovisas öppet oavsett om resultatet av studierna talar till företaget, industrins, råvarornas eller produkternas för- eller nackdel. Och att de som är satta att bedöma relevansen är oförvitliga, bedömer resultaten efter sitt, och inte tar hänsyn till ekonomiska intressen. Precis som DNs medicinreporter Amina Manzoor skrev i går.

Men, som min idol Marion Nestle, mycket välkänd och orädd professor i nutrition och kunnig, stridbar och rolig debattör, har redovisat gång på gång i sin blogg det senaste året är det sällan negativa resultat publiceras när industrin har haft ett finger med i spelet.