≡ Menu

Atria återkallar köttprodukter- ökar matsvinnet?

I dag har Atria återkallat köttprodukter där köttet sålts av ett holländskt företag. Enligt Atria har företaget gjort DNA analyser, mikrobiella analyser och kollat spårbarhet. Inga analyser visar på att det är något fel på köttet. Felet är att den holländska leverantören har dålig koll bakåt i kedjan om jag förstår rätt. Det är illa nog.

Det är okej med återkallandet. Företaget och butikerna inte ska kunna sälja sådant kött till oss konsumenter. Men det är banne mig inte rätt att skicka fullt ätbart kött till destruktion. Det måste gå att ordna att köttet kan skänkas bort. Ge ordentlig information om att köttet har återkallats från försäljning och skälen till det. Frys ner det med ordentlig åtskillnad och ge sedan bort det med full information!  Att slänga fullgod mat är ett oskick. Sätter reglerna käppar i hjulen för en sådan hantering bör Livsmedelsverket  ändra reglerna.

Undar hur många ton kött som har destruerats denna vår? Köttfusket är en bedrövlig historia från början till slut.

Nästa inlägg:

Tidigare inlägg: