≡ Menu

Heja Stockholm! Optisk sortering av matavfall

Optibagsystemet

Optibagsystemet

Optisk sortering av hushållsavfall är så himla smart. Hushållsavfallet läggs i påsar med olika färg, pappersförpackningar i en färg, plast i en annan, matavfall i en tredje, plåt i en fjärde och så vidare. Man lägger alla påsar i samma tunna eller sopnedkast. Vid sopstationen tar robotarmar vid och slänger röda påsar i en container, blå i en annan, grön i en tredje. Containrarna går sedan till sina respektive återvinningsanläggningar. Klipskt och klokt så att vi slipper knata eller köra till miljöstationerna och slänga avfallet i olika behållare. Det är både bökigt och fruktansvärt tråkigt.

Nu ska framförallt många flerfamiljshus som tidigare har haft svårt att sortera ut matavfall få optisk sortering.Både brännbart och matavfall kan slängas i samma sopnedkast. Smart. Till 2020 vill Stockholms stad att 70% av matavfallet blir biogas. Bra.

Väldigt klokt att göra energi av matavfall, dvs av skal, grönsaksrens, kaffesump etc. Att göra biogas av matrester, som egentligen skulle kunna ätas upp är inte bra. Det går åt 10 ggr mer energi att producera maten jämfört med den energi man får ut från biogasen. Släng inte maten!

Här är bra tips från vår sajt!

 

 

Comments on this entry are closed.

  • Monica 09 september 2015, 14:04

    På 90-talet när jag bodde i lägenhet var gårdskomposter i ropet. Har inte sett någon alls de senaste åren. Är det effektivare med biogas? Eller var det för bökigt att samsas kring gemensam kompost? Eller blev det bara omodernt?

  • Per Thege 26 maj 2016, 9:32

    Vad är din syn på matavfallskvarnar i hemmen i Stockholm?